https://www.biharmegye.ro/index.php?oldal=iras&id=769
Szerző: Dánielisz Endre
Település: Nagyszalonta
Rovat: Kultúra
2018.12.08

Nyelvőrség

Frissítsük fel a szókincsünket!

Közérthetővé tett gondolatainknak nélkülözhetetlen elemei a szavak. Anyanyelvünk hozzáértő tudósai föltárták, hogy a legtöbb magyar szót – szám szerint 60 ezret – Arany János vetette papírra. Őt Jókai Mór követi száznyi regényének 40-50 ezer szavával. Természetes, hogy a köznyelvet beszélő egyének csupán a 10 ezret megközelítő szókinccsel fejezik ki mondanivalójukat, ám az iskolázottságtól, hivatástól függően ez megkettőzhető.

Amikor mostani közlésem papírra vetéséhez készültem, nem várt segítségként Kazinczy Ferencnek számunkra igen-igen értékes figyelmeztetésére bukkantam: „A hazai nyelv a nemzeti szeretetnek a legszorosabb kapcsa…” Ismételten elolvastam halhatatlan nyelvújítónk figyelmeztetését, mert érzésem szerint éppen nekem szól. Elismerem: a XXI. század felnőtt nemzedékének bővebb a szókincse az idősödő kortársakénál, magamat is közéjük sorolva. Az átlagemberek az idegen nyelvek közül döntően angolt iktatnak mondókájukba. Ezt tapasztalva önkéntelenül Kazinczy figyelmeztetése lépett elém: édes anyanyelvünk vitathatatlan bizonyítéka.

Nyelvünk nélkülözhetetlen épületkövei a szavak. Garmadába rakva szókészletnek nevezzük. Ahhoz, hogy ez minél gazdagabb legyen, a csupán néhány betűből álló képzőket kell barátunkká tennünk. Ezekkel az „apróságokkal” más-más jelentésű, azaz újabb szavakat csiholhatunk. Ez történt a közelmúltban bemutatott csin alapszó jelentésének változataival. A két betűből álló -os képzővel a serdülő leányka, de még a fiatalasszony is csinos lett.

Azt mindenképpen meg kell említenem, hogy egyetlen alapszó több képzőt is kaphat, így gyarapítva szókincsünket. A jog főnevünk a mindenkori uralkodó osztály kötelező magatartási szabályainak rendszere. Bővítsük az -os képzővel, s ezzel a jogos melléknév lép elénk, azt bizonyítva, hogy tettünkkel nem vétkeztünk. Folytassuk az -ul képzővel! Az igék családjába fogadott jogosul kellemes hírt közöl: a szóban forgó esemény vagy elvárás szabályosan következett be. Igen ám, de az -atlan (-talan) képző jogosulatlanná minősítette korábbi terveimet, sőt tetteimet is.

Végül egy vallomással búcsúzom. Nyelvtankönyvemben a szókincsünket gyarapító képzők két lapot (oldalt) töltenek be. Közülük a -tlan, -talan, -tlen, -telen tagadó képzők bennem barátságtalan érzést keltenek. Annak örvendek, ha Erzsike szorgalmasan tanul, ám Kitty tanulatlanul lép a felnőttek világába. Hasonlóan viszonyulok a jól nevelt Pistikéhez, de nem így a neveletlen Robihoz. A legutóbbi bosszúság a szomszédomnál ért, ahol sületlen almás pitével kínáltak.