https://www.biharmegye.ro/index.php?oldal=iras&id=74
Szerző: Fried Noémi Lujza
Település: Élesd
Rovat: Közélet, Gazdaság
2017.09.05

Élesd pályázik és fejlődik

Az élesdi városvezetés több pályázatot is benyújtott a Vidékfejlesztési Alaphoz. Ezek sorsásról és a városban, illetve a hozzá tartozó községekben folyó munkálatokról KAJÁNTÓ PÁL alpolgármester tájékoztatta a Biharország olvasóit. „Végzem a napi munkámat, és harcolok a magyarság megmaradásáért és jogainak megvédéséért” – Kajántó Pál eme mondatát sokan tekinthetnék követendő példának.

– Élesd többféle támogatásra is pályázott a helyi fejlesztési programban, például tanintézetek felújítására, bővítésére. Mely pályázatokra kapták már meg a támogatást?

– Nem kaptuk még meg a támogatást egyikre sem, ám mivel a szerződések megkötésének határideje november 30., addig szükséges elkészítenünk az előtanulmányokat és a megvalósíthatósági tanulmányokat. Ezek alapján kötik majd meg a szerződést, mert a pályázat kiírásakor csak egyszerű számításokkal kellett megindokolni a kért összeget. A pénzt csak a szerződések megkötése után kapjuk meg, és ezt követően tudunk nekifogni terveket készíteni és kivitelezési közbeszerzést kiírni. Reményeink szerint a 2018/2019-es tanévre lesznek megjavítva az iskolák. Mivel egyik tanintézménynek sincs tűzoltósági engedélye, ezért elsőként az ehhez szükséges munkákat kell elvégeznünk.

– A víz- és csatornarendszer felújítására 7,3 millió lejt kértek. Milyen állapotban van Élesd vízhálózata?

– Jelenleg a városban folyik egy olyan pályázat megvalósítása, amelyet a Nemzeti Befektetési Alap (CNI) támogat. Ennek már tavaly be kellett volna fejeződnie, de a kivitelező körülbelül egyharmadát végezte csak el a munkálatoknak. Így tavasszal felbontottuk vele a szerződést, és még tart a kivitelezési pályázat újrakiírása. Reméljük, minél hamarabb lesz új győztes, és folytatni tudja a munkát, mert most a helyzet háború utáni állapotra hasonlít: az út és járda burkolata felbontva, de csak nagyon kicsi része lett helyrehozva. Ez a pályázat biztosítaná Élesdnek a vízellátást, azaz két tartalék víztároló épül tisztítóberendezéssel együtt, valamint a régi azbesztcsöveket kicserélik műanyagra. A város kapna egy új szennyvíztisztító központot is, amely megfelel az európai normáknak, mert a mostani elavult és kevésbé használható rendszer. A régi pályázat egyébként hét éve volt kiírva, és az akkori állapotokra készült minden számítás, de azóta új utcák nyíltak. Ezeknek a vízellátását és csatornázását is szeretnénk megépíteni.

– Új épületet kaphat a Constantin Şerban Elméleti Líceum 3,1 millió lejből, illetve a régi épület felújítására 576,6 ezer lejt kértek. Milyen állapotban van a régi épület? Milyen munkálatokra van szükség az Alexandru Roman Műszaki Kollégiumban?

– A Constantin Şerban iskola négy éve elindított két líceumi osztályt, valamint az előkészítősök is átkerültek az óvodából az iskolába, ezért van szükség új tantermekre. A régi épület tetőzete több mint húsz éve nem volt felújítva, és akkor is nagyon kezdetleges tetőt raktak rá, így indokolt az új födém megépítése és a cserepek kicserélése. A tűzoltósági engedély megadásához szükséges munkákat is el kell végeznünk, például a tűzriasztó rendszer beszerelését, menekülőutak kialakítását, tűzcsapok létrehozását. Mivel az épület beázott az utóbbi időben, szükség van a tantermek, folyosók felújítására, valamint a mellékhelyiségek újrafelszerelésére és az elektromos hálózat javítására. Az Alexandru Roman iskolában ugyancsak a tetőszerkezetet kell kicserélni, valamint a tantermeket, folyosókat festeni és a mellékhelyiségeket teljesen javítani. Az iskola egy részét új bútorzattal szeretnénk ellátni.

– A bölcsőde és az óvodák, illetve az elemi iskola felújításához mire van szükségük?

– A bölcsődére szeretnénk manzárdot építeni, így megnövelve a befogadóképességét, és szükséges az épület újrafestése, szigetelése. Az óvodában a nyílászárók részleges cseréje, valamint szigetelés elengedhetetlen. Az elemi iskolában teljes tetőcsere, az épület renoválása és egy részének új bútorzattal való berendezése vár ránk. Emellett a városhoz tartozó Feketeerdőn is ki kell cserélni az iskolában a nyílászárókat, a tetőcserepeket, és festeni, javítani kell az osztályokat, folyosókat, mellékhelyiségeket. A kerítést is meg kell javítani. Az ugyancsak a városhoz tartozó Pestes falu óvodájában elég sok változtatásra van szükség a tűzoltósági engedély miatt, ez magával vonja az egész épület belső és külső felújítását.

– A fejlődésnek milyen látható jeleit tapasztalhatják az Élesden járók?

– Nagyon örülünk annak, hogy egy év után sikerült a jelzőlámpákat beindítani, így a forgalom egy picit jobban halad, de a teljes megoldást a körgyűrű megépítése jelentené. Augusztus közepén írtunk alá pályázatot egy új park kialakítására a sportpálya mellé. Az idei költségvetésből sikerült egy járdát felújítani, egy utcát leaszfaltozni, és van még pénzünk két utca leaszfaltozására, miután az ott lakók mind rácsatlakoztak a víz- és szennyvízhálózatra. Ezek a bekötések jelenleg is folynak. A kultúrházra a Nemzeti Befektetési Alapnál pályáztunk eredményesen, már a szerződés aláírásánál tartunk, így hamarosan neki lehet kezdeni a felújításnak. A feketeerdői víz- és csatornahálózat kicserélésére-javítására a pályázat elbírálási szakaszban van, reméljük, hamarosan aláírják a szerződést, és amint az időjárás engedi, kezdjük a munkát. A Bihar Megyei Tanács segítségével tavaly és idén is sikerült egy-egy kilométert leaszfaltozni a feketeerdői útból. Ennek már csak körülbelül 600 méteres szakasza nincs leaszfaltozva, de reméljük, hogy idén, legkésőbb jövőre sikerül ezt is pótolni. Természetesen nagyon örülünk a Belényes–Biharrósa–Élesd út felújításának is, mivel így könnyebb lesz eljutni Belényesbe.