https://www.biharmegye.ro/index.php?oldal=iras&id=2966
Szerző:
Település: Biharfélegyháza
Rovat: Hitélet, Közélet
2020.09.25

Felavatták Biharfélegyházán az idősek otthonát

A biharfélegyházi Élet Fája Idősek Otthona avatóünnepségét a napokban tartották meg, szigorúan igazodva az egészségügyi szabályozásokhoz. Egy sikeres Európai Uniós projekt révén nyert finanszírozásból készült el az idősek szociális otthona, melyet az RMDSZ épített és az egyház működteti.

Az avatóünnepségen részt vett Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, Vinczéné Pálfi Judit missziói előadótanácsos, Farkas Zsolt közigazgatási előadótanácsos, Szabó Zsolt biharfélegyházi református lelkipásztor, valamint Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke, a szövetség nagyváradi polgármesterjelöltje, továbbá Kelemen Zoltán és Kerecsenyi Imre, a község polgármestere, illetve alpolgármestere.

Kelemen Zoltán polgármester érdeklődésünkre röviden összefoglalta az idősek otthona létesítésének történetét: „Biharfélegyháza közösen Paptamási községgel alakította meg azt a Közösségi Fejlesztési Társulást, amely sikeres pályázatot nyújtott be, s ennek nyomán hat millió euró értékben hívtunk le összeget. Ez az uniós pénz a két község fejlesztésére fordítható.

A biharfélegyházi öregek otthona kötötte össze a közös pályázatot, mivel ez volt ennek a központi része, ugyanis ez a beruházás került a legnagyobb összegbe, 2,1 millió euróba. Az öregek otthona 2020 februárjában kapta meg végleges működési engedélyét, amely a Diakónia Alapítvány nevére szólt, ugyanis a református egyház szeretetszolgálata biztosítja az intézmény működését.”

Prioritás, hogy vigyázzunk időseinkre

Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei elnöke ünnepi beszédében kifejtette, hatalmas eredmény az idősek otthonának létrehozása, ugyanis prioritás az, hogy időseinkre megfelelőképpen vigyázzunk. Egy igazi önkormányzat, egy igazi vezető nem csak arra vigyáz, hogy le legyen aszfaltozva az út, épüljön ki víz- és csatornahálózat, hanem arra is, hogy a szépkorúaknak minőségi ellátást biztosítson.

„Ha körülnézünk a megyében, vagy Nagyváradon, amely egy pénzügyileg erős önkormányzat, észrevesszük, nekik nem prioritás ez a terület. Hagyják, hogy az egyházak, a civil szféra foglalkozzon ezzel a kérdéssel, még csak nem is támogatja a város ezt a tevékenységet. Nyugaton nemcsak az egyházak, de az állam, az önkormányzat is finanszírozást biztosít. Biharfélegyházán azért jött létre ez az otthon, mert ez fontos az önkormányzatnak, akárcsak Monospetriben, Borson, ott is jelentős beruházást eszközölt az önkormányzat – emelte ki Cseke Attila.

Az RMDSZ nagyváradi polgármesterjelöltje megköszönte a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek, hogy a Diakónia Keresztyén Alapítványon keresztül működtetni fogja az intézményt, s átvállalja ezt a nem könnyű, de annál nemesebb feladatot. A biharfélegyházi önkormányzat továbbra is minden segítséget megad ehhez.

„Nagy szükség van az ilyen intézményekre, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk az időseinkre” – zárta beszédét Cseke Attila.

Közösségszolgálat

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, aki 20 évig Biharfélegyházán élt, az avatóünnepségen  kifejtette, hogy az egyház felvállalta azt a szolgálatot, amelyet a diakónia szó foglal keretbe. Ez azt jelenti magyarul, hogy szolgálat az asztal körül, amelyet azért terítenek meg, mert rajta van az Úr Jézus Krisztus teste és vére. Ott olyan közösségi szolgálat történik, amely az Úrra néz, ugyanakkor a testvérek felé hat.

„Nagyon boldog vagyok, hogy azon a helyen, ahol fiatalkorom egy részét töltöttem el, olyan közösségi szellem alakult ki, amely komolyan veszi a diakóniai munkát, szolgálni egymásért, az időseknek” – fogalmazott Csűry István, majd hozzátette: „A 78. zsoltár tartalmazza, hogy apáink idejében rengeteg csoda volt, Isten vezetett bennünket, tengerek nyíltak meg, nappal felhőoszlop, éjszaka tűzoszlop vezetett. Mit akar az Úr nekem az igével adni? Öt éves koromtól 25 éves koromig milyen élet volt itt? Kevés embert találnék, aki azt mondaná, hogy csodás világ volt akkoriban… Mindezek ellenére mégis élt az a közösség, túléltük a nehezét. Eljutottunk oda, bár most is sok nehézséggel nézünk szembe, mégis változott az élet. Ma már az anyaszentegyház gondozhat időseket, árvákat, betegeket, rászorulókat. Jézus szavait halljuk, pontosan tudjuk, mi a feladat. Bizony az anyaszentegyház missziós feladatot végez. Itt találkozunk a világi szférával, a polgármesteri hivatallal, hogy apáinkat, akik már olyan helyzetben vannak, hogy nincs mód az önfenntartásra, minden tekintetben segítsük. Építeni kell diakóniai központot, ahol az emberek gondjain, problémáin segíteni tudunk. Az Úr mindannyiunkhoz szól.”

A jót senki nem akadályozhatja

„A 78. zsoltárban ez áll: nappal felhőoszlop, éjszaka pedig tűzoszlop vezet. Ez nemcsak a múltban volt így, az egyiptomi fogságból való kiszabadulás idején, hanem napjainkban is. Igaz, hogy most ebben a helyzetben a felhőoszlop látványa mintha kissé árnyékba szorulna: választásokra készülünk, gondok vannak mindenhol, kérdések tevődnek fel országos, megyei és helyi szinten. Ne féljetek, bár a felhőoszlop nem látszik annyira, de éjjel jön a tűzoszlop.

Mózes könyvének 13. fejezetben az is meg van írva, hogy amikor az egyiptomiak célba vették a kiválasztottakat, üldözték őket, akkor a tűz- és a felhőoszlop beállt a menekülők és az üldözők közé, és az  egyiptomiak nem látták a kiválasztottakat!

Istennek csodái vannak. Amikor olyan akadályok vannak, hogy az anyaszentegyház szent szolgálata karöltve a világiakkal gondban van, akadályokba ütközik, akkor felhő- és tűzoszlop tud megvédeni bennünket, ugyanis a jót senki nem akadályozhatja, a jónak győzedelmeskednie kell” – fogalmazott Csűry püspök.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület elöljárója megköszönte a Biharfélegyházi Polgámesteri Hivatalnak és az RMDSZ-nek a hathatós támogatást, hogy megnyílhatott az idősek otthona. Kifejtette, mindent megtesznek, hogy az idősek a lehető legjobban érezzék magukat az otthonban.

Az avatóünnepség végén Cseke Attila és Kelemen Zoltán jelképesen átadta Csűry István püspöknek az idősek otthonának fából megmintázott kulcsát. Mint elhangzott, ez példamutató együttműködés az érdekvédelmi szervezet és a KREK között, ugyanis az RMDSZ építette az otthont, de az egyház fogja működtetni.