https://www.biharmegye.ro/index.php?oldal=iras&id=2912
Szerző:
Település: Köröstárkány
Rovat: Faluról falura, Közélet
2020.09.04

Alázattal végzik a munkájukat

A köröstárkányi iskolában jártunk

A dél-bihari szórványban a magyarság megmaradásának két fő pillére van, a templom és az iskola. Reményik Sándor közismert versében megfogalmazott intés („Ne hagyjátok a templomot, / A templomot s az iskolát!”) mindennapi feladatként köszön vissza a közösség érdekében szolgálatot felvállaló vezetők életében.

Köröstárkányban az iskola – a lassan, de folyamatosan csökkenő diáklétszám ellenére – már gyermekkorban az egyik bázisa a nemzeti identitás megerősítésének, és ebben a szellemben zajlik az oktatás és az iskolán kívüli tevékenység is – magyarázta Antal Rózsa, a helyi általános iskola igazgatója.

Nagy eredménynek számít, hogy a legkisebb gyermekek, az óvodások számára egy teljesen új épület készült el a református egyház telkén Magyarország kormányának támogatásával. A Kárpát-medencei óvodaépítési programban megvalósult beruházással új lehetőségek nyílnak meg Köröstárkányban is oktatásban. Az új óvodaépület átadása éppen tart, amint ez megtörténik, és az iskola használatba veheti, nagy előrelépés lesz nemcsak a település, hanem a község számára is a gyermeklétszám megtartása érdekében.

„Ez nem olyan intézmény, amely kizárólag Köröstárkány és Kisnyégerfalva magyar közösségének javát szolgálja, hanem az egész községet kiszolgálja majd, hiszen az óvodánkba jelenleg is beírattak olyan gyermekeket, akik egy szót sem beszéltek magyarul, de a szüleik vállalták, hogy gyermekük magyar tagozatra fog járni, és megtanul magyarul” – magyarázta az igazgató. Hozzátette, eddig két teremben foglalkoztak az óvodásokkal, az új épület átadásával további két nagy terem áll majd rendelkezésükre, egyenként 20-25 fős befogadóképességgel.

„A Köröstárkányi 1. Számú Általános Iskola valójában kuriózum itt a Belényesi-medencében, hiszen kétnyelvű iskoláról van szó, de a román diákság kisebbségben van, kétharmados többségben vannak a magyar diákjaink” – emelte ki Antal Rózsa. A gyermeklétszám tekintetében visszaesés volt tapasztalható az elmúlt években, évről évre tíz-tizenkét gyermekkel kevesebbet írattak be. „A 2020–2021-es tanévet már csak 150 diákkal tudjuk elindítani, ami az előző évhez képest ismét tízzel kevesebb. Sajnos két évvel ezelőtt összevontak két elemi osztály, de azóta, hála Istennek, meg tudtuk tartani a különálló osztályokat” – magyarázta Antal Rózsa.

A gyermeklétszám csökkenése az általános demográfiai apadás mellett Belényes város közelségének is betudható, sokan beviszik a városba gyermekeiket, és román tannyelvű intézetbe íratják őket. „Pedig elmondhatom pedagógustársaim nevében is, hogy igyekszünk csendben, de alázattal végezni a munkánkat, minden évben mutatunk fel teljesítményt, és jó eredményeket érünk el. Idén például a nyolcadikosok képességfelmérő vizsgáján valamennyi végzős diákunk átmenő osztályzatot ért el, tehát a mérleg százszázalékos. A magyar gyermekek, akik tőlünk kikerülnek, megtalálják a helyüket, és szinte kivétel nélkül magyar középiskolákban tanulnak tovább, legfőképp Nagyváradon, de Nagyszalontán is” – nyomatékosította Antal Rózsa. Hozzátette még, szoros kapcsolatot ápolnak az egyházakkal, részt vesznek minden közös tevékenységben, az iskola jelen van a hagyományos ünnepeken, és igyekeznek megtartani tradícióinkat is.

A közelgő tanévre való felkészülés során számos nehézségbe ütköznek, például a tanügyminisztériumtól még mindig nem kapták meg a hivatalos módszertant. Bíznak abban, hogy ha az egészségügyi helyzet megengedi helyi szinten, teljes létszámmal és fizikai jelenléttel tudják majd megkezdeni az oktatást. A koronavírus-járvány miatt bevezetett karantén, az iskolai oktatás beszüntetése nagyon sok eredményt és kedvező dolgot is hozott, mondja az igazgatónő. „Mind a szülő, mind a gyerek megtanulta értékelni a tanulást és a tanárok munkáját, hiszen ez most márciustól kimaradt, és a tapasztalat az iskolának és a tanulásnak teljesen más jelleget ad. Én azt várom el szeptember 14-től a diákoktól, akik visszajönnek, hogy csillogó szemmel örüljenek egymásnak és az iskolának.”