https://www.biharmegye.ro/index.php?oldal=iras&id=2764
Szerző:
Település: Hegyköztóttelek
Rovat: Kultúra
2020.08.22

Hegyköztóttelek gazdag néprajzi értékekben

Tavaly jelent meg Homonnai Gábor Hegyköztóttelek című monográfiája a Partiumi Füzetek 86. köteteként.

Homonnai Gábor helytörténész, nyugalmazott építészeti technikus, gazdasági újságíró régóta dédelgetett álmát, szülőfaluja monográfiáját foglalta kötetbe, amely a Partiumi Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság gondozásában jelent meg. A szerző 1949-ben született Tótteleken, jelenleg Élesden él. Kiváló borász, gyümölcs- és szőlészeti szakember is egyúttal, néhány hagyományőrző és korabeli, régi képeket bemutató Facebook-oldal működtetője. A szerző kifejtette, egy település történetét megírni nemes, egyben felelősséggel járó feladat.

„Hegyköztóttelek szülötteként és múltjának mindeddig felületes ismerőjeként úgy gondoltam, át kell menteni a jövő nemzedéke számára a falu történetével kapcsolatos összes, még fellelhető adatot, a még élő tóttelekiek visszaemlékezéseit, valamint a régi fényképeket. E helytörténeti kiadványból az elkövetkező generációk évtizedek, sőt évszázadok múltán is megtudhatják, hogyan éltek őseik, melyek voltak a legfontosabb események, amelyek meghatározták a faluközösség életét, kik voltak papjai, tanítói és elöljárói, kik és hogyan alakították a helybeliek mindennapjait”, írta a kötet előszavában a szerző.

Ismerni kell, hogy honnan jöttünk

Elismeri, hogy Tóttelek történetének megírása nem volt könnyű munka, de a feladat fontossága akaraterőt és motivációt adott számára a kutatás során.

– 1990-ig még gondolni sem lehetett helytörténeti kutatásokra. Olyan világban élünk, ahol a globalizáció egyet jelent a gyökértelenséggel és a világméretű egységesedéssel. Ezzel a folyamattal úgy vehetjük fel a harcot, hogy megismerjük a múltat, hiszen múlt nélkül nincs jövő. Az a nép vagy nemzet, kisebb közösség, amely fittyet hány saját múltjára és hagyományaira, önmagát fosztja meg jövőjétől. Aki nem értékeli saját történelmét és az ősök által teremtett értékeket, annak kétséges lesz a holnapja. Mert aki gyökértelen, az óhatatlanul beolvad egy életképesebb közösségbe, vagy egyszerűen alámerül a könyörtelenül múló időben. Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartsunk, ismernünk kell azt is, honnan jöttünk. Merjük kimondani és ne felejtsük: Tóttelek egy több mint hétszáz éves, néprajzi értékekben gazdag település – jelentette ki a szerző.

Dr. Szabó József bihardiószegi néprajzkutató a kötet kapcsán többek mellett hangsúlyozza: sok és jó minőséggel reprodukált régi fotót közöl a szövegek közt és külön képtáblában is. Bőven merít az oral historyból, az írott személyes visszaemlékezésekből, mely kiérződik a szöveg bizonyos adataiból, a külön ennek szánt fejezetből, valamint a kötet végén található köszönetnyilvánítási listából.

Homonnai Gábor azt kívánja Tóttelek elkövetkező nemzedékeinek, hogy a falut a múltjával együtt szeressék, mert ez a mi szűkebb hazánk, a szülőföldünk. Tanuljunk a falu gazdag, küzdelmekkel teli múltjából, legyünk büszkék a hagyományainkra.

Készült a Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal megbízásából