https://www.biharmegye.ro/index.php?oldal=iras&id=2743
Szerző: D. Mészáros Elek
Település: Vedresábrány, Monospetri
Rovat: Közélet
2020.08.20

Mosollyal és kulturált körülményekkel várják az ügyfeleket

Kevesen ismerik jobban Vedresábrány polgármesteri hivatalának „újkori” történetét, mint Adriana Checicheiș mezőgazdasági szakelőadó, aki 1990 óta alkalmazottja a hivatalnak.

A járvány ideje alatt kevesebben keresik fel ügyes-bajos dolgaikkal, mint egyébként szokták. Így van ideje egy röpke beszélgetésre. Nem úgy Takács Mária jegyzőnek, aki negyedszázada koptatja a hivatali padlót: rá várnom kell, a megyei kormányhivatal által kezdeményezett szokásos videókonferencián vesz részt.

1950-ig Monospetriben külön néptanács működött, majd összevonták Vedresábránnyal. Nem kell különösebb logika hozzá hogy kitaláljuk, a magyarok által többségben lakott településen szüntették meg a hivatalt.

A vedresábrányi polgármesteri hivatal épülete közel 120 éves, az évtizedek során megszakítás nélkül közhivatalként működött. Az elmúlt rendszerben nem fektettek különösebb figyelmet az ingatlan állagának a megőrzésére. Amint azt a két hölgy alkalmazott egybehangzóan elmondta, a rendszerváltás után főként Barcui Barna polgármester 2000-ben történő színre lépését követően kezdődött el a hivatal érdemi felújítása. Az ablakokon addig átfújt a szél, az ajtók sem záródtak megfelelően, lelakott volt a hivatal. Először a belső tér modernizálására fókuszáltak, a megnövekedett alkalmazotti apparátus szükségessé tette újabb irodahelyiségek kivitelezését. Benti illemhelyeket, mosdót alakítottak ki. A község arculatának változásával arányosan az önkormányzatnak otthonul szolgáló ingatlan is fokozatosan szépült. A bútorzat cseréje is esedékessé vált, több irodában már két alkalommal is berendezést váltottak.

Aztán következett a tetőzet teljes felújítása, három évvel ezelőtt pedig új köntösbe öltözött a hivatal. Ez utóbbi esetben 200 ezer lejes beruházás keretében járólappal fedték a főbejárat előtti teret is.

Készült a Vedresábrányi Polgármesteri Hivatal megbízásából

 

 

Mészáros