https://www.biharmegye.ro/index.php?oldal=iras&id=2611
Szerző: D. Mészáros Elek
Település: Érselénd
Rovat: Faluról falura
2020.08.07

Aszfaltot érő levelezés

Aki ismeri az Érselénden élő Kaba Jánost, az tudja róla, hogy szűkösen bánik a dicsérettel, sokkal inkább az általa vélt hiányosságok miatt zsörtölődik. Ezúttal mégis kalapot emelt a Bihar Megyei Tanács elnöke előtt.

Amint beköszönünk Kaba János portájára, felesége, Erzsébet asszony jön elénk beljebb tessékelni. Árnyékba húzódva épp babot tisztogatnak lányukkal és unokájukkal. Bőséges volt az idei termés, ezért amit frissen nem tudnak elfogyasztani, azt fagyasztóba rakják. Télen jól jön egy kis nyári íz levesekbe lopva. Kaba János régóta nyugdíjas, forgalomirányító tisztként dolgozott a vasútnál. A faluja, szűkebb közössége érdekében gyakorta emeli fel szavát az általa megnevezett hiányosságok miatt. Felesége is közösségi ember, éveken át gondnoka volt a helyi református egyházközségnek.

Kaba János most viszont elégedett, úgy érzi, hogy fáradozása nem volt hiábavaló, az érseléndiek panasza meghallgatásra talált: leaszfaltozták az Érseléndet Székelyhíddal összekötő, korábban legfeljebb szekérrel járható utat. – Ezáltal kinyílt a világ a falu számára, immár nem számítunk zsáktelepülésnek – mondja Kaba János.

2017 elején felkereste előbb Érsemjén polgármesterét, majd pedig a Bihar Megyei Tanács elnökét, Pásztor Sándort, akinek egy román és magyar nyelven is megírt folyamodványt nyújtott át 250 helybéli lakos aláírásával. Ebben kérték a falujukat Székelyhíddal összekötő út rehabilitálását. Az elnök megígérte a segítséget, továbbította a kérelmet Bukarestbe az ottani szakhatóság, a kormányzati döntéshozók felé. Az ügy további folyamatáról mindig értesítették Kaba Jánost, elsősorban régi ismerősével, a megyei RMDSZ ügyvezető alelnökével, Borsi Lóránttal tartotta a kapcsolatot. 2019 őszén elkezdődtek a talajrendezési munkálatok, ez év tavaszán pedig az aszfaltréteg terítésére is sor került. Ez az út régen is megvolt, de esőzések idején sárban dagonyázva közlekedtek a szekerekkel. A régi rendszerben, ahogyan elkezdődött a széplaki kőolajkitermelés, járhatóvá tették az utat a ciszternákkal való szállításra. Amint átálltak a kőolaj vezetéken történő szállítására, már senkit nem érdekelt az összekötő út. A beruházás sikere elsősorban a Kenézben, Érsemjénben és Érselénden élőknek kedvez, de még érmihályfalviak is gyakran igénybe veszik. Nem csoda, hisz a Székelyhídra való átjutás távolsága felére csökkent az útszakasz megépítésével. A zsákfalu létből kiszakadva további infrastrukturális fejlesztések lehetősége nyílhat meg, ami az ott lakók életszínvonalának emelkedését eredményezheti.

Kaba János egyik kezdeményezése ezúttal célba ért, az írott sajtón keresztül köszönetet is mondott Pásztor Sándor megyevezetőnek. A kezdeményező immár újabb célt tűzött ki maga elé: a vasútállomáshoz és a két temetőhöz vezető utat szándékszik rendbe tétetni a helyi önkormányzat támogatásával.

Készült az Érsemjéni Polgármesteri Hivatal megbízásából