https://www.biharmegye.ro/index.php?oldal=iras&id=2180
Szerző: Közlemény
Település:
Rovat: Közélet
2020.05.13

Ösztöndíjpályázat hátrányos helyzetű jó tanulóknak

A kolozsvári székhelyű Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ismét meghirdeti a tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű diákok megsegítését szolgáló ösztöndíjpályázatát a 2020/21-es tanévre.

A kolozsvári székhelyű nonprofit szervezet 2003 óta támogatja ösztöndíjprogramjával a tehetséges, de szegény diákokat. Évente több száz tanuló folytatja tanulmányait a világ számos pontján élő támogató anyagi hozzájárulásának köszönhetően. Egy tanuló ösztöndíja havonta legfeljebb 18 000 forintnak megfelelő támogatást jelent.

Olyan, a 2019/2020-as tanévben a romániai magyar közoktatásban részt vevő, VI–X. évfolyamon tanuló diákok szülője/gyámja nyújthat be pályázatot, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 650 lejt, és a gyerek tanulmányi átlageredménye legalább 8,50 volt. A szülőnek/gyámnak vállalnia kell, hogy a támogatás megítélése esetén legalább érettségiig gondoskodik a gyermek továbbtanulásáról magyar nyelven.

Az egyesület nyomatékosan kéri, ne pályázzanak olyanok, akik rendezett, jó körülmények között élnek, mert ezzel visszaélnek a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják meg a támogatástól. Ne pályázzanak vállalkozók, iparosok, vagy akik mezőgazdasági jövedelemből fenn tudják tartani a családjukat. Rájuk inkább támogatóként számítanak.

Ha a támogatók által felajánlott adomány lehetővé teszi, egy tanuló ösztöndíja havonta maximum 18 000 forintnak megfelelő összeg. Az ösztöndíjat magánszemélyek adják, akik személyesen is figyelemmel követhetik a támogatott diákok tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét.

A támogatást az egyesület ösztöndíjbizottsága ítéli oda, a pályázókat az egyesület levélben értesíti a kuratórium döntéséről. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, ez után az ösztöndíj folyósítása októbertől kezdődik, de szeptemberre is vonatkozik, és egy évre szól. Ha jelentős eltérés mutatkozik a pályázati kérelemben feltüntetett összeg és a család reális jövedelme között, a kuratórium akár év közben is megszüntetheti az ösztöndíjat. Ha a tanuló a szerződésben foglalt tanulmányi és szociális feltételeknek eleget tesz, a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a következő tanévre is meghosszabbítható.

Az egyesület törekszik folyamatosan gondoskodni a havi teljes ösztöndíjról, de az évi ösztöndíj teljes összegéért nem tud garanciát vállalni. Az alapösztöndíj felét (108 000 Ft/év) azonban minden ösztöndíjas tanulónak igyekszik előteremteni. A támogatott tanulók munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi helyzetét az egyesület munkatársai családlátogatások során ellenőrzik.

A pályázat kizárólag a 2020/2021-es támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, ehhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat. Hiányos pályázatot nem fogadnak el. A pályázati csomag (felhívás, adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthető a http://www.nyilasmisi.ro/ honlapról, vagy igényelhető e-mailen a mailto:nyilas_misi@yahoo.com címen.

A pályázatokat postán kell eljuttatni az egyesülethez legkésőbb 2020. július 31-ig a következő címre: Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi”, 400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 2, ap. 3., jud. Cluj.

Bővebb információk az egyesület tevékenységéről a nyilasmisi.ro honlapon olvashatók. A pályázattal kapcsolatban érdeklődhetnek hétköznap 10–16 óra között a 0264/531–153-as és a 0787/671–137-es telefonszámon vagy a fenti villanypostacímen.