https://www.biharmegye.ro/index.php?oldal=iras&id=1702
Szerző:
Település: Nagyvárad, Érselénd, Micske
Rovat: Hitélet
2020.02.17

Vesperás, kitüntetés, püspökszentelés, emlékmise, triduum, szentségimádás

Vesperás Boldog Bogdánffy Szilárd tiszteletére

Február 21-én, pénteken, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 109. évfordulóján 17 órakor a székeskáptalan tagjai a jelenlévő papokkal és hívekkel közösen esti dicséretet (vesperást) végeznek a nagyváradi székesegyházban. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye vértanú püspökének közbenjárását kérik, és együtt imádkoznak az ő szentté avatásáért.

Egyházmegyei érdemérem átadása

Február 21-én, pénteken 17 órakor a Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére végzett esti dicséret keretében adják át A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérmet. A főesperesek testülete és az erre kijelölt bizottság megvizsgálta a Püspöki Hivatalhoz beérkezett felterjesztéseketé és kiválasztotta az idén kitüntetendő személyt. A kiválasztott Kosztandi Mihály a micskei plébániáról, akinek hűséges szolgálatáért, a hit melletti kiállásáért ítélte oda az egyházmegye ezt a kitüntetést. Ez az esemény jó alkalom arra is, hogy együtt imádkozzunk mindazokért, akik névtelenül, de értékes jelenlétükkel, szolgálatukkal áldozatot hoznak egyházközségeinkért.

Püspökszentelés és érseki beiktatás Gyulafehérváron

Ferenc pápa 2019. december 24-én elfogadta Jakubinyi György érsek egészségügyi okok miatt benyújtott lemondását, és kinevezte Kovács Gergelyt a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség élére. Kovács Gergelyt  február 22-én, szombaton a 11 órától a gyulafehérvári római katolikus székesegyházban tartandó ünnepi szentmise keretében szentelik püspökké és iktatják be gyulafehérvári római katolikus érseknek. A főszentelő Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke lesz. Az új főpásztor a bíboros munkatársa és az említett intézmény hivatalvezetője volt. A két társszentelő: Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek, apostoli adminisztrátor és Miguel Maury Buendía, Románia és Moldova Köztársaság apostoli nunciusa. Kovács Gergely az 1009-ben alapított Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 84. főpásztora. A szentelésén részt vesz Böcskei László megyés püspök is.

Szentmise a deportált németek emlékére

1945. elején több mint 70 ezer németet deportáltak Romániából a Szovjetunióba, mely eseményről a Német Demokrata Fórum ebben az évben is megemlékezik. Február 23-án, vasárnap, a deportálás 75. évfordulóján 11.30 órakor a túlélőkért és az elhunytakért imádkozva mutat be német nyelvű szentmisét Böcskei László megyés püspök a nagyváradi Kapucinus templomban, mely alkalomból meglátogatja a román és a német nyelvű közösséget is.

Fogadalmi triduum Várad-Újvároson

A 32 évig tartó török uralom alóli felszabadulás után az 1693-ban újraalakított nagyváradi latin szertartású székeskáptalan fogadalmat tett, hogy hálaadásul a farsangi időszak utolsó három napján minden évben szentségimádást és szentmisét tartanak a Szent László-templomban. Ennek megfelelően tartják a fogadalmi triduumot idén is február 23–25. között a várad-újvárosi plébániatemplomban: 17 órakor szentségimádást, 18 órakor szentmisét. A lelkigyakorlatos szentmisék főcelebránsa és szónoka Fodor József általános helynök.

Szentségimádás a székesegyházban és Érselénden

A hónap negyedik vasárnapján, február 23-án a székesegyházban és Érselénden lesz a híveknek lehetőségük az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.