https://www.biharmegye.ro/index.php?oldal=iras&id=1646
Szerző:
Település: Nagyvárad
Rovat: Hitélet
2020.01.20

Imahét, szentségimádás

Imahét a Krisztus-Hívők Egységéért

Január 18–28. között, „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28, 2) mottóval tartanak imahetet Nagyváradon a Krisztus-hívők egységéért. Január 19-én, vasárnap 18 órakor a keresztény felekezetek helyi elöljáróinak vezetésével a nagyváradi római katolikus székesegyházban imádkoznak az egységért, hogy a Jézus Krisztus főpapi imájában elhangzottak megvalósuljanak: „Legyenek mindnyájan egyek” (Jn 17,21). Nagyváradon a keresztény felekezetek képviselői már meghatározták az imahét felépítését. Ennek megfelelően a püspökvárosban az alábbi program szerint tartják az imaalkalmakat:

Minden egyes felekezet templomában egy meghatározott lelkipásztor fog prédikálni, a többi képviselő rövid imával járul majd hozzá a közös együttléthez. Böcskei László megyés püspök idei első körlevelében kéri a nagyváradi lelkipásztorokat, hogy tájékoztassák és buzdítsák híveiket a részvételre. A főpásztor továbbá biztatja papjait, hogy ahol ez még nem történt meg, keressék fel a más felekezetű testvéreket és lelkészeket, és közösen határozzák meg az imahét programját. „Nagyon fontos, hogy elinduljunk egymás felé, és megajándékozzuk egymást a közös imádság kegyelmeivel” – írja Böcskei László.

Szentségimádás Várad-Őssiben

A hónap negyedik vasárnapján, január 26-án Várad-Őssiben lesz a híveknek lehetőségük az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.