https://www.biharmegye.ro/index.php?oldal=iras&id=1638
Szerző: Közlemény
Település: Margitta, Nagyvárad
Rovat: Hitélet
2020.01.14

Szentségimádás, hittanverseny, imahét, búcsú

Ifjúsági szentségimádás a Katalin-telepen

Január 16-án, csütörtökön 19 órakor ifjúsági szentségimádást tartanak Nagyváradon, a Katalin-telepi templomban. A lazarista atyák nagy szeretettel várják mindazokat, akik a Krisztus jelenlétében fellelhető örömet és békét keresik. A szentségimádás után kötetlen beszélgetésre, teázásra várnak a szervezők mindenkit a plébánia közösségi termébe.

Hivatások nyomában országos hittanverseny

Január 17–19. között a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében 14. alkalommal rendezik meg a Hivatások nyomában hittanversenyt, melyen az ország tíz katolikus iskolájának csapatai vesznek részt. Az idei verseny témája Szent II. János Pál pápa, Pietrelcinai Szent Pio atya, Boldog IV. Károly, Boldog Brenner János élete. A díjkiosztó ünnepség január 18-án, szombaton 15.30 órakor kezdődik a püspöki palota dísztermében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

Január 18–28. között az „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28, 2) mottó jegyében tartanak imahetet Nagyváradon a Krisztus-hívők egységéért. Január 19-én, vasárnap 18 órakor a keresztény felekezetek helyi elöljáróinak vezetésével a nagyváradi római katolikus székesegyházban imádkoznak az egységért, hogy Jézus Krisztus főpapi imájában elhangzottak megvalósuljanak: „Legyenek mindnyájan egyek. “ (Jn 17,21). Nagyváradon a keresztény felekezetek képviselői már meghatározták az imahét felépítését. Ennek megfelelően a püspökvárosban az alábbi program szerint tartják az imaalkalmakat:

Minden egyes felekezet templomában egy meghatározott lelkipásztor fog prédikálni, a többi képviselő rövid imával járul majd hozzá a közös együttléthez. Böcskei László megyés püspök idei első körlevelében kéri a nagyváradi lelkipásztorokat, hogy tájékoztassák és buzdítsák híveiket a részvételre. A főpásztor továbbá biztatja papjait, hogy ahol ez még nem történt meg, keressék fel a más felekezetű testvéreket és lelkészeket, és közösen határozzák meg az imahét programját.

Templombúcsú Margittán

Január 19-én, vasárnap tartják Margittán az Árpád-házi Szent Margitról nevezett templom búcsúünnepét. A 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Mihály Balázs micskei plébános.

Szentmise a Vártemplomban

A hónap harmadik vasárnapján, január 19-én 16 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen esti dicsérettel egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Fodor József általános helynök.

Szentségimádás Várad-Szőllősön

A hónap harmadik vasárnapján, január 19-én Várad-Szőllősön lesz a híveknek lehetőségük az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.