https://www.biharmegye.ro/index.php?oldal=iras&id=1393
Szerző: Dérer Ferenc
Település: Köröstarján
Rovat: Hitélet
2019.09.25

Életfát állítottak a tarjáni reformátusok

Ünnepi istentiszteletre gyűltek össze június közepén a köröstarjáni református hívek. A kül- és belföldi segítséggel megvásárolt telken kialakított templomkertért és az ott felállított életfáért adtak hálát.

A köröstarjáni református gyülekezet a Toldinagyfalui Református Egyházközséghez tartozik. A néhány évvel ezelőtt felépített istenháza megtelt hallgatósággal, sőt többen be sem fértek, a bejáratnál megállva kísérték figyelemmel az eseményt. Azt ünnepelték, hogy a közösség bel- és külföldi támogatással megvásárolta a templom közvetlen szomszédságában lévő telket, és azon szép kertet létesítettek. Oly ügyesen sáfárkodtak a hellyel, hogy egy tágas parkolót is ki tudtak alakítani.

Régi vágya teljesült ezzel a gyülekezetnek; a hálaadó istentiszteleten Dénes István Lukács lelkipásztor, a Bihari Református Egyházmegye esperese hirdette az igét. Prédikációjának alapgondolatát a 100. zsoltárból merítette: „Vígan énekelj az Úrnak te egész föld! / Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal.” Hangsúlyozta, hogy hálával tartozunk mindazért, ami a tarjáni gyülekezetben megvalósult.

Farkas Zsolt, az egyházközség lelkipásztora a házigazda szerepében nagy szeretettel köszöntötte a gyülekezet tagjait és a meghívottakat, az esperes mellett Szabó Ödön parlamenti képviselőt, Brendus Rékát a magyar kormány képviseletében, a holland támogatók részéről Wouthera Vos asszonyt, valamint a helybeli római katolikus plébánost, Nagy Tibort. Jelen voltak a templomot tervező műépítészek, Némethy László és felesége, Ildikó, Szabó Ferenc építész, valamint az Életfa alkotója, a Szalárdon élő Sipos Béla fafaragó is.

A meghívottak közül elsőként a helyi római katolikus egyházközség plébánosa köszöntötte a megjelenteket, majd Brendus Rékának, a budapesti Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága főosztályvezető-helyettesének adta át a szót. A tisztségviselő a Toldit idézte annak okán, hogy egykori Toldi-birtokon tartózkodtunk, ahol a bátorság, a szeretet, az erő valaha jelen volt, és ezekre ma is sokszor szükségünk van. Nagyra értékelte, hogy a térségben néhány település összefogott és egyházközséget alapított. A telekvásárlást pedig a budapesti kormány is segítette.

Szabó Ödön beszédében is köszöntötte a gyülekezetet, gratulált az elért eredményekhez, kárhoztatta a kishitűséget, s arra biztatott, legyen időnk arra, hogy közösségi ügyekben meghallgassuk és lehetőség szerint támogassuk egymást. „Együtt kell elérnünk azt, hogy álmaink megvalósuljanak” – mondta a képviselő.

A Hollandiából érkezett Wouthera Vos asszony angolul szólt az egybegyűltekhez (beszédét Farkas Zsolt fordította magyarra), és gratulált mindahhoz, amit megvalósítottak, örömét fejezve ki azért, hogy ebben ők is tudtak segíteni.

A gyülekezet énekkarának szolgálata után a templomkertben a Sipos Béla fafaragó által készített Életfát állta körül a sokaság. Az alkotót meghallgatva megtudhattuk: a jelképes műben a család és a hit szerepét igyekezett megjeleníteni. „A középső oszlop, az Életfa, az ágaival, a rügyeivel felfelé néz, és a tetején elhelyezett bimbói az ég felé törekszenek. A három figura, mely körülveszi, az allegorikus családot jelképezi” – hangzott el. Amint a család az Életfa alatt, úgy helyezkedik el a gyülekezet is Krisztus kitárt karjai alatt. „Hiszem, hogy ez az alkotás a legjobb helyen áll” – mondta az alkotó.

Dénes István Lukács Isten áldását kérte az Életfára, majd a jelen lévő egyházi és világi elöljárók egy-egy szál rózsát helyeztek el annak talapzatán.