https://www.biharmegye.ro/index.php?oldal=iras&id=1226
Szerző:
Település: Nagyvárad, Papfalva, Érmihályfalva, Mezőbikács
Rovat: Hírek, Hitélet
2019.06.25

Búcsúk, bérmálások

Szent László-búcsúk a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében

- 2019. 26-án, szerdán 18 órakor tartják a nagyváradi Szent László-menedékház búcsúünnepét. A szentmise szónoka Nagy Tibor köröstarjáni plébános.

- június 27-én, csütörtökön 18 órakor tartják a nagyvárad-újvárosi plébániatemplom búcsúját. A szentmise szónoka Jelenits István SchP piarista szerzetes.

- június 30-án, vasárnap 12 órakor Mezőbikácson Vass Csaba CM Szent Katalin-telepi plébános, Almásfegyverneken Scheck László szalacsi plébános tart szentmisét Szent László tiszteletére.

Jézus Szíve ünnepe a Barátok templomában

Június 28-án, pénteken 18 órakor Jézus Szíve tiszteletére tartanak ünnepi szentmisét a nagyvárad-olaszi plébániatemplomban. A szentmise szónoka Rákóczi Jenő berettyóújfalui plébános lesz. Fiedler István nagyváradi megyés püspök szorgalmazására az 1930-as években fellendült Jézus Szentséges Szívének tisztelete. A nagyváradi Barátok templomában azóta minden évben városközi engesztelő szentmisét tartanak.

Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe

Simon Péter testvérével, Andrással az elsők között kapott meghívást Jézus tanítványai közé, ő az apostolok feje, Antióchia, majd Róma püspöke. Szent Pál a damaszkuszi úton találkozott a már feltámadott Jézussal, és ettől kezdve minden erejével az evangéliumot hirdette. Így vált a népek apostolává. Mindketten a Néró féle keresztényüldözés során, 64. körül szenvedtek vértanúhalált Rómában. Az ő ünnepükön, június 29-én, szombaton a nagyváradi székesegyházban 8 és 18 órakor lesznek szentmisék.

Templombúcsú Papfalván

Június 30-án, vasárnap tartják a papfalvai, Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére szentelt templom búcsúünnepét. A 13 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Bakos Gábor érmihályfalvi segédlelkész lesz.

Bérmálások az egyházmegyében

- június 29-én, szombaton Böcskei László megyés püspök 10 órakor Érmihályfalván 48 fiatalnak és 1 felnőttnek, 16 órakor Bihardiószegen pedig 13 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét.

- június 30-án, vasárnap a 10.30 órakor kezdődő szentmisén 12 szilágycsehi fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében. A fiatalok felkészítését Kurila Gábor plébános végezte.