https://www.biharmegye.ro/index.php?oldal=iras&id=1142
Szerző:
Település: Nagyvárad, Bihar, Asszonyvására
Rovat: Hitélet
2019.05.20

Családtalálkozó, bérmálások, vesperás, szentségimádás

Egyházmegyei családtalálkozó Nagyváradon

Május 24–25-én szervezi meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a IX. Egyházmegyei Családtalálkozót, amelynek mottója: „Ezeket azért mondtam el nektek, hogy örömöm teljék bennetek, és a ti örömötök is teljes legyen.“ (Jn 15, 11). Előadói a Füzesgyarmatról érkező Gábor István és Judit. A találkozó pénteken 20 órakor a székesegyházban tartandó szentségimádással kezdődik, és a szombaton 15.30 órakor kezdődő szentmise zárja, amit Szmutku Róbert nagybányai plébános mutat be a nagyváradi székesegyházban.

Bérmálások Nagyváradon

Május 26-án, vasárnap Böcskei László megyés püspök folytatja a bérmálásokat a nagyváradi egyházmegyében. A 9 órakor kezdődő szentmisén a főpásztor 25 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét a várad-újvárosi plébániatemplomban. Felkészítésüket Pék Sándor esperes-plébános végezte. 11.30 órakor a várad-olaszi plébániatemplomban 13 fiatal részesül a keresztény nagykorúság szentségében. Őket Giosanu Leonard segédlelkész készítette fel.

Szentmise a Vártemplomban

Május 26-án, vasárnap 16 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka dr. Lőrincz Ottó nagyszalontai esperes-plébános.

Szentségimádás Biharon és Asszonyvásárán

Május negyedik vasárnapján, 26-án Biharon és Asszonyvásárán lesz a híveknek lehetőségük az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.