Átalakul a képzés a margittai iskolában

A 2019/2020-as tanév nagy változásokat fog hozni a margittai Horváth János Elméleti Líceum életében. Szakoktatással bővül a középiskola.

Statisztikai adatok szerint az utóbbi években a margittai magyar iskolában a végzős diákok 25-30 százalékának nem sikerül letennie az érettségi vizsgát. A tanintézet vezetősége arra a következtetésre jutott, hogy a diákok egy része kényszermegoldásként iratkozott be a középiskolába, és nekik hiányzanak azok a képességeik, melyek az elméleti oktatás záróvizsgájához szükségesek. Alternatív oktatási lehetőség viszont eddig nem volt. Ezért döntöttek úgy, hogy a következő tanévtől bevezetik a szakiskolai oktatást. Ezáltal érvényesülési lehetőséget kapnak azok a fiatalok is, akik nem annyira az elméleti, mint inkább a gyakorlati képességek terén jeleskednek.

Négy szakma elsajátítása közül választhatnak majd: szakács, pincér, kőműves, valamint szellőző- és légkondicionáló rendszerek szerelése. A szakmai képzés hároméves, és a záróvizsga letétele után szakmunkás oklevelet kapnak a végzettek.

E szakok beindításának előfeltétele az volt, hogy a tanintézet megfeleljen az Alapfokú Oktatás Minőségét Felügyelő Állami Ügynökség (román nevének rövidítése: ARACIP) átfogó és szigorú ellenőrzésének. A hatóság elismerte, hogy a Margittán működő cégek és az iskola képes lesz a felsorolt szakmák oktatására a következő tanévtől. Az ellenőrök elégedettek voltak az oktató-nevelő munkával, az iskola által nyújtott szolgáltatással, az épületek állagával és a felszereltséggel, valamint a diákok viselkedésével egyaránt. Elégedettségüket az iskola emlékkönyvében is nyugtázták. A kedvező véleményezés után már biztos, hogy a jövő tanévtől bevezethetők a változtatások. A működési engedélyt először 4 évre adják ki, majd az engedély meghosszabbítását újabb ellenőrzés előzi meg.

A jövő évi beiskolázási tervet már a szakmai oktatás bevezetésére készítik el, nyilatkozta lapunknak Nagy Gabriella iskolaigazgató. Szintén újdonság lesz jövő tanévtől a magyar iskola oktatási palettáján a középiskola utáni oktatás (posztliceális képzés). Egy titkárképző szakot fognak beindítani. Előnye, hogy a beiratkozótól nem igényel sikeres érettségi vizsgát, elegendő a 12 osztályt elvégezni és ennek dokumentumait bemutatni.

Az elméleti tanítás terén okoz-e változást a szakoktatás bevezetése?

– Az elméleti oktatás rendszere változatlan marad. A középiskolai osztályokban továbbra is lesz matematika–informatika, természettudományi és humán szak is. A két szakoktatást nyújtó osztály összevont lesz, egy-egy osztály két szakmát foglal majd magában. Hiányt pótolunk ezzel, hiszen magyar nyelvű szakoktatás eddig nem volt Margittán és környékén. A szakiskolába jelentkező diákokat az állam is támogatja havi 200 lejes ösztöndíjjal. Ez nem a tanulmányi eredménytől vagy a szülők jövedelmétől függ, tehát minden szakiskolás megkapja. Ezenkívül az ingázóknak megtérítik az útiköltséget is.

Lesznek-e jelentkezők a szakiskolába?

– Úgy gondolom, igen, hiszen szakmunkáshiány van. Egy jó szakma pedig biztos kenyér a fiataloknak. Felvettük a kapcsolatot a margittai cégekkel, ahol a gyakorlati képzést végezhetik. Ezek a cégek a jövőben munkát is tudnak majd adni a végzett fiataloknak. Természetesen a szakmai mellett elméleti oktatásban is részesülnek, így az általános műveltségük is meglesz. Tulajdonképpen semmilyen szempontból nem lesznek hátrányban a középiskolát végzett társaikhoz képest. Előnyük lesz viszont az, hogy könnyebben találnak majd állást, s ezáltal jobban érvényesülhetnek.

Van-e még valamilyen újdonság a jövő tanévre?

– Örömmel számolhatok be arról, hogy végre megtörtént a kedvező elmozdulás a két iskolaépületünk közötti telek ügyében. Mindenki csak üres telekként emlegeti. Végre a polgármesteri hivatal és a tulajdonos között létrejött a megállapodás a telekért fizetendő kárpótlásról, így birtokba vehetjük a területet. Nagy terveink vannak arra, hogy minél célszerűbben használjuk ki közösségünk javára. E tekintetben még egyeztetünk az önkormányzattal és az iskola vezetőtanácsával.

2019.02.25
Galéria
A margittai magyar iskola főépülete
Nagy Gabriella igazgatónő
A tanintézet két épülete közötti üres telket akarják hasznosítani
Jelenleg szünetekben elég szűk a diákok mozgástere