Ünnepi és új évi miserend

2018. december 24. és 2019. január 7. között az Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Hivatalban nincs ügyfélfogadás.

Csütörtökön, 2018. december 20-án 11 órakor a nagyváradi római katolikus püspöki palota dísztermében az egyházmegye papjai és szerzetesei a főpásztorral közösen hangolódnak rá karácsony ünnepére. 16 órakor az egyházmegyei hivatal és a székesegyház alkalmazottai ünneplik meg Jézus Krisztus születését. Ez alkalommal a civil munkatársak családjaiból származó gyermekek mutatják be karácsony ünnepére készített műsorukat.

December 24-én, hétfőn 17.30-kor Böcskei László megyés püspök a Szent Márton Öregotthon kápolnájában mutat be ünnepi karácsonyi szentmisét az otthon lakói és alkalmazottai számára.

Szenteste 23 órától a székesegyházban orgonakoncert, ezt követi karácsony ünnepének meghirdetése és az ünnepélyes éjféli szentmise, melyet Böcskei László megyés püspök celebrál 24 órai kezdettel. A szentmise zenei részét Beliczay Gyula F-dúr miséje és karácsonyi népénekek képezik a székesegyház Szent László Ének- és Zenekarának előadásában, Kristófi János irányításával.

December 25-én, kedden 11 órakor mutatja be az ünnepi szentmisét a megyés püspök. A szentmise zenei részét August Zangl Missa pastoraléja és karácsonyi népénekek képezik a székesegyház Szent László Ének- és Zenekarának előadásában, Kristófi János irányításával. A 18 órakor kezdődő szentmise után adják át a gyermekek az általuk összeállított karácsonyi műsort ajándékul a nagyváradi hívek számára.

December 26-án, szerdán 11 órakor Böcskei László megyés püspök a nagyváradi fegyházban mutat be ünnepi szentmisét.

December 30-án, vasárnap a Szent Család vasárnapja. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik.

December 31-én, hétfőn, Szent Szilveszter napján Böcskei László megyés püspök 18 órakor mutatja be az év végi hálaadó szentmisét.

Kedd, 2019. január 1., a polgári év első napja Szűz Mária, Isten Anyjának ünnepe, egyben a béke világnapja. Böcskei László megyés püspök 11 órakor mutatja be az ünnepi szentmisét Isten áldását kérve az új polgári év kezdetén a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye minden híve számára. Ezen a napon 8–17 óra között a püspöki palota kápolnájában örökös szentségimádás van.

Január 6-án, vasárnap, vízkereszt ünnepén a főpapi szentmise 11 órakor kezdődik vízszenteléssel.

2018.12.17