Városnapi könyvbemutató

Dr. Szabó József újszülöttgyógyász helytörténeti írásainak egy része jelent meg kötetbe foglalva Az ismeretlen Érmellék – írásban és képekben címmel. Bemutatója a margittai városnapi programok egyik kiemelkedő színfoltja volt. Az eseménynek a Dr. Pop Mircea Városi Kórház konferenciaterme adott otthont.

Vaskos, több mint 360 oldalas, ízlésesen tervezett borítójú művet vehet a kezébe az olvasó dr. Szabó József tollából. Helytörténeti érdekességeket gyűjtött és adott közre a „civilben” neonatológus szerző, akinek néhány írását lapunkban is olvashatták. Az érmelléki tárgyú kötetet 1034 lábjegyzet és kb. 270 fotó, térképrészlet gazdagítja, utóbbiakat külön CD-n mellékelték hozzá. Kiadásának lehetőségét a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság és annak elnöke Dukrét Géza teremtette meg.

Hat nagyobb fejezetre oszlik a könyv, s azok számos alfejezetből állnak. Cseke Attila szenátor, megyei RMDSZ-elnök mutatta be kiadványt a szépszámú érdeklődőnek, alapos részletességgel. Hangsúlyozta, hogy örömmel tett eleget a felkérésnek és nagyra értékeli azokat az embereket, akik szakmájukon túl egyéb közérdekű területeken is nagyot alkotnak. „Ez a könyv az Érmellék olyan valóságait mutatja be, melyeket eddig nem ismerhettünk”– hangzott el.

Az első fejezetben az Érmellék természetrajzi értékeit kutatva fellelt, eddig ismeretlen információkat gyűjtötte össze alaposan dokumentálva. Külön alfejezetet szentelt a nagy földrajztudós, Cholnoky Jenő érmelléki kutatásainak. Az Észak-bihari ásványvizek és gyógyvizek történetével is foglalkozik, részletekbe menően a paptamási ásványvízzel és az egykori szalárdi gyógyfürdővel. Az érdekes érmelléki emberekről szóló második fejezetből megtudhatjuk, hogy a Rákóczi-szabadságharc helyi eseményeit kutatva a szerző milyen családtörténeti adalékokra lelt Bóné András kuruc ezredes életrajzával kapcsolatban. A harmadik fejezet érmelléki értékekről és történésekről szól. Szó esik a Szent Korona lehetséges Bihar megyei tartózkodásáról is. Volt-e Köbölkúton, illetve Tótiban 1949 első hetében? A válasz a kötetben megtalálható. A negyedik fejezet a 800 éves Margitta helytörténetéről szól, az ötödik az Érmellék nemesi társadalmát mutatja be, a hatodik Bihardiószeg történeti adatait tárja az olvasók elé.

A könyv a lehető legnagyobb sokszínűséggel igyekszik bemutatni az Érmellék eddig ismeretlen arcait, történeteit, értékeit. „Érdekes, tartalmas, javaslom mindenkinek elolvasásra” – mondta zárszavában Cseke Attila. Házigazdai minőségben Bradács Alíz kórházmenedzser, a kiadó nevében pedig Dukrét Géza köszöntötte a rendezvény részvevőit.

2018.12.04
Galéria
Dukrét Géza, Cseke Attila és a szerző a könyvbemutatón
A kötet borítója
Sokan érdeklődtek a városnapokra időzített rendezvény iránt