Élesd pályázik és fejlődik

Az élesdi városvezetés több pályázatot is benyújtott a Vidékfejlesztési Alaphoz. Ezek sorsásról és a városban, illetve a hozzá tartozó községekben folyó munkálatokról KAJÁNTÓ PÁL alpolgármester tájékoztatta a Biharország olvasóit. „Végzem a napi munkámat, és harcolok a magyarság megmaradásáért és jogainak megvédéséért” – Kajántó Pál eme mondatát sokan tekinthetnék követendő példának.

– Élesd többféle támogatásra is pályázott a helyi fejlesztési programban, például tanintézetek felújítására, bővítésére. Mely pályázatokra kapták már meg a támogatást?

– Nem kaptuk még meg a támogatást egyikre sem, ám mivel a szerződések megkötésének határideje november 30., addig szükséges elkészítenünk az előtanulmányokat és a megvalósíthatósági tanulmányokat. Ezek alapján kötik majd meg a szerződést, mert a pályázat kiírásakor csak egyszerű számításokkal kellett megindokolni a kért összeget. A pénzt csak a szerződések megkötése után kapjuk meg, és ezt követően tudunk nekifogni terveket készíteni és kivitelezési közbeszerzést kiírni. Reményeink szerint a 2018/2019-es tanévre lesznek megjavítva az iskolák. Mivel egyik tanintézménynek sincs tűzoltósági engedélye, ezért elsőként az ehhez szükséges munkákat kell elvégeznünk.

– A víz- és csatornarendszer felújítására 7,3 millió lejt kértek. Milyen állapotban van Élesd vízhálózata?

– Jelenleg a városban folyik egy olyan pályázat megvalósítása, amelyet a Nemzeti Befektetési Alap (CNI) támogat. Ennek már tavaly be kellett volna fejeződnie, de a kivitelező körülbelül egyharmadát végezte csak el a munkálatoknak. Így tavasszal felbontottuk vele a szerződést, és még tart a kivitelezési pályázat újrakiírása. Reméljük, minél hamarabb lesz új győztes, és folytatni tudja a munkát, mert most a helyzet háború utáni állapotra hasonlít: az út és járda burkolata felbontva, de csak nagyon kicsi része lett helyrehozva. Ez a pályázat biztosítaná Élesdnek a vízellátást, azaz két tartalék víztároló épül tisztítóberendezéssel együtt, valamint a régi azbesztcsöveket kicserélik műanyagra. A város kapna egy új szennyvíztisztító központot is, amely megfelel az európai normáknak, mert a mostani elavult és kevésbé használható rendszer. A régi pályázat egyébként hét éve volt kiírva, és az akkori állapotokra készült minden számítás, de azóta új utcák nyíltak. Ezeknek a vízellátását és csatornázását is szeretnénk megépíteni.

– Új épületet kaphat a Constantin Şerban Elméleti Líceum 3,1 millió lejből, illetve a régi épület felújítására 576,6 ezer lejt kértek. Milyen állapotban van a régi épület? Milyen munkálatokra van szükség az Alexandru Roman Műszaki Kollégiumban?

– A Constantin Şerban iskola négy éve elindított két líceumi osztályt, valamint az előkészítősök is átkerültek az óvodából az iskolába, ezért van szükség új tantermekre. A régi épület tetőzete több mint húsz éve nem volt felújítva, és akkor is nagyon kezdetleges tetőt raktak rá, így indokolt az új födém megépítése és a cserepek kicserélése. A tűzoltósági engedély megadásához szükséges munkákat is el kell végeznünk, például a tűzriasztó rendszer beszerelését, menekülőutak kialakítását, tűzcsapok létrehozását. Mivel az épület beázott az utóbbi időben, szükség van a tantermek, folyosók felújítására, valamint a mellékhelyiségek újrafelszerelésére és az elektromos hálózat javítására. Az Alexandru Roman iskolában ugyancsak a tetőszerkezetet kell kicserélni, valamint a tantermeket, folyosókat festeni és a mellékhelyiségeket teljesen javítani. Az iskola egy részét új bútorzattal szeretnénk ellátni.

– A bölcsőde és az óvodák, illetve az elemi iskola felújításához mire van szükségük?

– A bölcsődére szeretnénk manzárdot építeni, így megnövelve a befogadóképességét, és szükséges az épület újrafestése, szigetelése. Az óvodában a nyílászárók részleges cseréje, valamint szigetelés elengedhetetlen. Az elemi iskolában teljes tetőcsere, az épület renoválása és egy részének új bútorzattal való berendezése vár ránk. Emellett a városhoz tartozó Feketeerdőn is ki kell cserélni az iskolában a nyílászárókat, a tetőcserepeket, és festeni, javítani kell az osztályokat, folyosókat, mellékhelyiségeket. A kerítést is meg kell javítani. Az ugyancsak a városhoz tartozó Pestes falu óvodájában elég sok változtatásra van szükség a tűzoltósági engedély miatt, ez magával vonja az egész épület belső és külső felújítását.

– A fejlődésnek milyen látható jeleit tapasztalhatják az Élesden járók?

– Nagyon örülünk annak, hogy egy év után sikerült a jelzőlámpákat beindítani, így a forgalom egy picit jobban halad, de a teljes megoldást a körgyűrű megépítése jelentené. Augusztus közepén írtunk alá pályázatot egy új park kialakítására a sportpálya mellé. Az idei költségvetésből sikerült egy járdát felújítani, egy utcát leaszfaltozni, és van még pénzünk két utca leaszfaltozására, miután az ott lakók mind rácsatlakoztak a víz- és szennyvízhálózatra. Ezek a bekötések jelenleg is folynak. A kultúrházra a Nemzeti Befektetési Alapnál pályáztunk eredményesen, már a szerződés aláírásánál tartunk, így hamarosan neki lehet kezdeni a felújításnak. A feketeerdői víz- és csatornahálózat kicserélésére-javítására a pályázat elbírálási szakaszban van, reméljük, hamarosan aláírják a szerződést, és amint az időjárás engedi, kezdjük a munkát. A Bihar Megyei Tanács segítségével tavaly és idén is sikerült egy-egy kilométert leaszfaltozni a feketeerdői útból. Ennek már csak körülbelül 600 méteres szakasza nincs leaszfaltozva, de reméljük, hogy idén, legkésőbb jövőre sikerül ezt is pótolni. Természetesen nagyon örülünk a Belényes–Biharrósa–Élesd út felújításának is, mivel így könnyebb lesz eljutni Belényesbe.

 

2017.09.05
Galéria
Az élesdi bölcsődére manzárdot építenének
Az Alexandru Roman iskolának új tető kell
Az óvodát szigetelni kell
Kajántó Pál alpolgármester a feketeerdői úton
Új épületet kaphat a Constantin Şerban iskola