Virrasztás, keresztút, tanévnyitó, vesperás, szentségimádás, templombúcsúk

Virrasztás a székesegyházban

A Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésének emlékére 2018. szeptember 12-én, szerdán 19 órakor szentségimádást, 20 órakor szentmisét tartanak a nagyváradi római katolikus székesegyházban, azt követően pedig körmenetet a püspöki palota kertjében. A szentmise főcelebránsa és szónoka Pék Sándor nagyvárad-újvárosi esperes-plébános lesz.

Szentmise a Popuri-dombon

Szeptember 14-én, pénteken, Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén 16 órakor a Berettyószéplakhoz tartozó Popuri-dombon állított keresztútnál mutatnak be szentmisét a környékbeli szlovákok. A szentmise főcelebránsa és szónoka Anton Tyrol, a szepesi egyházmegye (Szlovákia) általános helynöke.

Magyar iskolák országos tanévnyitója Nagyváradon

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatok csaljátok meg.“ (Jk 1, 22) Magyar pedagógusok, diákok, szülők együtt köszöntik az új tanévet a romániai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén szeptember 15-én, szombaton 11 órától tartanak a Nagyváradi Római Katolikus Székesegyházban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyés püspök.

Szentmise a Vártemplomban

Szeptember 16-án, a hónap harmadik vasárnapján 16 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Rajna József főesperes-kanonok.

 

Szentségimádás Hegyközcsatárban és a premontrei széktemplomban

Szeptember második vasárnapján, 16-án Hegyközcsatárban és a premontrei széktemplomban lesz a híveknek lehetőségük az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.

Templombúcsúk az egyházmegyében

- Szeptember 15-én, szombaton tartják a kárásztelki templom búcsúját. A 11 órakor kezdődő szentmise szónoka Vass Csaba CM, lazarista szerzetes;

- Szeptember 16-án, vasárnap a tasnádi plébániatemplom búcsúján 12 órakor kezdődő szentmise szónoka Giosanu Leonard nagyvárad-olaszi segédlelkész;

- a köröstarjáni plébániatemplom búcsúján a 12 órakor kezdődő szentmise szónoka Fügedy Antal Levente mezőbikácsi plébános;

- a krasznai plébániatemplom búcsúján 13 órakor kezdődő szentmise szónoka Mihály Balázs tasnádszántói plébános.

2018.09.10
Galéria
A Popuri-dombon lévő keresztút