Zarándoklatok

Az előző évekhez hasonlóan 2018. szeptember 8-án, szombaton, Szűz Mária születésének ünnepén a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye papjai és hívei a főpásztor vezetésével az Arad megyei Máriaradnára zarándokolnak. A 11 órakor kezdődő szentmisét Erdő Péter esztergom-budapesti bíboros-érsek mutatja be. A szentmise után a nagyváradi zarándokok keresztúti ájtatosságon vesznek részt a kegytemplom mögötti hegyen.

Egyházmegyei zarándoklat Szentjobbra

Szeptember 9-én, vasárnap Szentjobbra zarándokolnak a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye papjai és hívei, ahol a 11 órakor kezdődő szentmisén a Boldogságos Szűzanya közbenjárását, Szent István és Szent László király oltalmát kérik közösségünk, családunk megújulásáért. Az áldás után Szentjobb utcáin körmenetet tartanak a zarándokok a brünni Fekete Madonna felújított kegyképével. Böcskei László megyés püspök 2016-ban kiemelkedő szentéllyé nyilvánította a szentjobbi plébániatemplomot, és meghívta az egyházmegye híveit, hogy minden évben közösen üljék meg a Boldogságos Szűz születésnapját, a templom búcsúünnepét.

Szentségimádás Hegyköztótteleken és Értarcsán

Szeptember második vasárnapján, 9-én Hegyköztótteleken és Értarcsán lesz a híveknek lehetőségük az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.

2018.09.03