Itt több a keresztelő, mint a temetés

Érkörtvélyesre mindig örömmel látogat el az újságíró. Ez az a település, ahol időről időre tapasztalható a fejlődés. És ami még fontosabb: másokkal ellentétben itt gyarapszik a lakosság lélekszáma.

Alig érünk be Érkörtvélyesre, a rendezett utcák, nyírt füvű sáncszegélyek, a díszfák és cserjék kellemes benyomást tesznek a látogatóra. A református templom és a parókia is megszépült az utóbbi időben. A helyi önkormányzat mellett a megyei tanács is besegített anyagilag abba, hogy a 2016 decemberében a református gyülekezet pásztorlását felvállaló Simon-Szabó István lelkipásztor és családja otthonra leljen a közösségben. A tiszteletes felesége, Malvin asszony is beállt a szolgálatba: míg a férje a lelkeket istápolja, addig ő a testi nyavalyákra keresi a gyógyírt háziorvosként.

Az egyházaknál maradva el kell mondani, hogy a községvezetés minden felekezetnek segítséget nyújt. Akad belőlük több is: Körtvélyesen és a községhez tartozó, románok lakta Érvasadon a református közösség mellett egy római katolikus, két-két görögkatolikus és ortodox, meg ugyanennyi baptista egyházközség fáradozik a lelkek megmentésén. Az utóbbiak sokat tesznek a roma lakosság felzárkóztatásáért, munkájuknak kézzelfogható eredményei vannak.

A községháza udvarán kellemes napsütésben tereferélnek az ügyintézésre várakozók. A földeken, konyhakertekben még nem érkezett el a munka főszezonja, így van idő egy kis beszélgetésre, annál is inkább, mert a falut híressé tevő dinnyetermesztés mára már a végét járja. Az egyik falubeli elmondja, hogy éveken át több hektáron termesztett dinnyét, de mostanra belefáradt. A viszonteladók árajánlataikkal gúnyt űznek belőlük, így inkább „fizetéses” munka után nézett. Később mindezt a polgármester, Nagy István is megerősítette. Elmondta, hogy míg tíz évvel ezelőtt a dinnyével beültetett terület megközelítette a 200 hektárt, addig mostanra alig 15 hektárra tehető.

Alig ülünk le az elöljárói irodában, a jegyzőnő ölnyi paksamétát tesz a polgármester elé aláírás végett. Nagy István megemlíti, hogy a nemrég hivatalba lépett tisztségviselő sok munkával látja el, de ez így van rendjén, alaposan odafigyel arra, hogy minden törvényi előírásnak eleget tegyenek. Ez nem könnyű feladat, hisz szinte naponta változnak a jogszabályok, gyakorta attól függően, hogy Bukarestben éppen milyen lábbal kelnek fel.

Bölcsesség kell a négyezer fős község irányításához, hogy a magyarok, a románok és a romák egyaránt elégedettek legyenek, egyik közösség se érezze kiszorítottnak magát. A helyi tanácsban hat képviselője van az RMDSZ-nek, a szociáldemokraták négy, a nemzeti liberálisok három mandátumhoz jutottak. A magyar szövetség a szociáldemokratákkal működik együtt, az alpolgármestert is ők adták a magyarul kiválóan beszélő Gheorghe Danciu személyében. A döntések meghozatalakor nem a pártpolitika, hanem a helybeliek érdekei szerint szavaznak a tanácsosok – állítja a polgármester.

Az elmúlt évet sikeresnek értékeli Nagy István. Mint mondja, az eltervezetteken felül teljesítettek, mivel időközben nem várt pénzforrások is megnyíltak előttük. Az utak kövezésével eljutottak a peremterületekre is, ahol a vízelvezető árkokat is rendbe tették. Az elmúlt év sikereként könyvelik el az árkok és patakmedrek kitisztítását, a nyolc kilométernyi medertisztítás két hónapi munka eredménye.

A 16,5 kilométer összhosszúságú utcák nyolcvan százaléka aszfaltozott. Hasonlóan jó minőségű a Körtélyest Vasaddal összekötő 4 km hosszú út is. Ahol nincs még aszfalt, ott sincs különösebb gond, a jobbára homokos talaj hamar elnyeli az esővizet. Értarcsával és Szalaccsal közösen benyújtott, sikeres pályázat révén 5,5 kilométeren fognak aszfaltozni. A munkálatok értéke 2,5 millió euró, a kivitelezést 2019 májusáig be kell fejezniük.

Érkörtvélyesen egyre több a zöldövezet. Ezek karbantartása, a rendszeres fűnyírás, a cserjék öntözése sok munkával jár. A község szépítésében elöl akar járni az önkormányzat, abban bíznak, hogy a példa láttán a lakosság is ráérez a környezet gondozásának fontosságára. Jelenleg két futballpályájuk és több parkjuk van, s ez utóbbiak egy részét most alakítják ki. Az egyik széles utca közepén terméskővel körülrakott zöldövezet-sávot építettek, hogy hangulatosabbá tegyék a falurészt. A közeli óvoda mögötti after school (kisdiákok napközi otthona) udvarát is parkosították. A területre a polgármester ötlete nyomán a nagyváradi várban lévő szabadtéri színpad kicsinyített mását építették fel nézőtérrel együtt, a gyermekek különféle előadásokkal léphetnek majd fel itt.

Az iskolaépületekbe bevezették a földgázt, az érkörtélyesi óvodát felújítják, és napközi beindítását tervezik. Vasadon pedig az óvoda régi épületét lebontják, helyette újat húznak fel. A tanintézetekre való odafigyelést a gyermekek száma indokolja, a két faluban ugyanis hatszázan járnak óvodába és iskolába. A lakosság lélekszáma növekedőben van, 200 személlyel gyarapodott a község az utóbbi tíz év alatt – sorolja érthető elégedettséggel a polgármester.

Míg más településeken az állatállomány csökkenő tendenciát mutat, addig a Nagy István vezette községben elég sok az állattartó gazda. Az önkormányzatnak van megfelelő nagyságú legelője, községi szinten 470 hektár. Éppen ezért úgy döntött a helyi tanács, hogy kidolgoznak egy jószágtartási szabályzatot az érintettek jogairól és kötelezettségeiről. Ebben szerepel a legelők minőségének a megjelölése, az azokon fellelhető növények listája, illetve belefoglalták a legeltetési periódust is. Újításként a tanács ezúttal hosszabb időszakra, hét évre adta bérbe a területeket, így a gazdák nagyobb beruházásokat is végezhetnek. A községben összesen 330 szarvasmarhát, 9000 juhot és 150 kecskét tartanak számon.

Bár többen foglalkoznak állattartással, a lakosság zöme ingázik a környező települések gyáraiba. Elsősorban nekik kedvezett a helyhatóság a buszmegálló kialakításával; mellé biciklitároló épült.

2018 a költözés éve az önkormányzat számára. No, ez nem azt jelenti, hogy Vasadra mennek, csupán a település legimpozánsabb épületébe, a már hat évvel ezelőtt elkészült, kulturális központként ismert ingatlanba, ahol jelenleg csak a könyvtár működik. A szükséges bútorzatot és a műszaki felszerelést pályázati úton szerzik be. Mivel az ingatlan eredetileg nem községházának épült, ezért a belső terét, az ügyintézés gördülékennyé tételéért, átalakítják.

A lakosság száma növekedik, de hogy ez az állapot meg is maradjon, a fiatalok ne vándoroljanak el, egyre vonzóbbá kell tenni a falut – vallja a polgármester. Ehhez nem elég az infrastruktúra szüntelen fejlesztése, legalább ennyire fontos a szabadidő tartalmas eltöltésére kínálni lehetőségeket. Immár két futballpályát is építettek, most a csapatépítés folyik, Szűcs Levente helyi tanácsos keresi a tehetséges fiatalokat. Hetente két edzést tartanak. A formálódó gárda barátságos mérkőzéseken már bizonyított.

A kultúrházukat megcsodálhatják, akik eddig még nem látták; csak gratulálni lehet hozzá. Szerencsére ki is használják, ott tartja próbáit a 2011-ben alakult Rakottya Néptánccsoport. Tavaly magyarországi kormánytámogatásból (1,3 millió forint) népviseleti öltözékeket vásároltak, az oktatóknak járó juttatást pedig az önkormányzat állja.

A modernebb mozgást igénylő fiatalok Máté Zsolt irányításával a Silver Wings néven ismert csapatban tanulhatják a táncokat. A fiatalok a határon túl is gyakorta megmutatkoznak, utaztatásukat a helyi tanács finanszírozza. Az idén Horvátországban mérettetik meg magukat egy versenyen.

Apróságnak tűnik, mégis a lakosságra való odafigyelés iskolapéldája lehet más településvezetők számára is: minden ingatlanra házszámot szereltetett fel az önkormányzat, ingyenesen. Nem a kocsmázásból hazafelé tántorgók dolgát akarták ezzel megkönnyíteni, hanem a mentők és a tűzoltók esetleges eligazodását.

2018.07.30
Galéria
A művelődési központba költözik át a polgármesteri hivatal
Az óvoda is megújul, igény van rá, mert sok a gyermek
A Rakottya néptánccsoport
A napközi otthon udvarán gyermekszínpad
Az egyik temető melletti zöldövezetet mutatja a polgármester, háttérben az egyik sportpálya
Pergola épül az egyik parkbeli sétányon
Az ingázók kényelmét szolgálja a kerékpártárolóval kiegészített buszmegálló
Nagy István, Érkörtvélyes polgármestere