Templomvédők ünnepe Dólyán

Hit, kitartás, összefogás jellemző Dólya római katolikus közösségére. Így éltek a múltban, ezt folytatják a jelenben. Ékes bizonyítéka ennek, hogy nemrég újították fel templomukat.

A XX. század elején néhány mezőkövesdi (Magyarország) lakos a jobb élet reményében, olcsón jutva földterülethez, letelepedett a mai Dólya területén. Majd mások is követték őket. A matyók leszármazottai által létrehozott település 1956-ban vált külön Berettyószéplaktól (közigazgatásilag jelenleg is oda tartozik), és lett önálló faluvá. Lakossága, melynek lélekszáma megközelíti a kétszázat, ma is élénk kapcsolatot ápol Mezőkövesddel. A dólyaiak, szülőföldjüktől elszakadva, már itteni megtelepedésükkor felismerték, hogy az istenhit tarthatja meg őket egységes, erős közösségnek, és ma is ragaszkodnak római katolikus hitükhöz.

Május 13-án ünnepi mise keretében püspöki áldásban részesült a belső felújításon átesett dólyai templom. Sokan eljöttek a nem mindennapi eseményre. Elsőként Maskara Ján helyi plébános köszöntötte Böcskei László megyés püspököt, majd a templom építésének és a mostani felújításnak a történetét ismertette.

Nagy próbatétel előtt álltak az ottani hívek, amikor az 1980-as évek elején templomuk építésébe kezdtek. Az államhatalom azonnal reagált, az önkormányzattól sorjáztak a pénzbírságok. (A sors fintora, hogy három évtized múltán épp az önkormányzat támogatta a mostani munkálatokat.) Érkezett a szigorú felszólítás: a már felhúzott falakat vissza kell bontani. A falu apraja-nagyja összegyűlt, hogy megvédjék az építményt. 1984-et írtak akkor. Még a Szabad Európa Rádió is beszámolt a történtekről. Maskara Ján 1987-ben került a gyülekezet élére, ez új lendületet adott a szándéknak: folytatták az építkezést. Közben Bukarestben kilincseltek engedélyekért. Mire már majdnem felépült az istenháza, az engedély is megérkezett 1989 augusztusában. A következő évben Tempfli József püspök szentelte fel a templomot. Azóta nem történt érdemi javítás az épületen.

Böcskei László úgy vélekedett a mostani munkáról, hogy az az erős hit cselekedete. Politikai rendszerek jönnek-mennek, de a mélyen gyökerező hit túlél mindent. Veszélyek mindig vannak, a templomépítéskor átélt fenyegetettséget ma az elvilágiasodás váltotta fel, ami ellen hadakozni kell – fejtette ki a püspök.

A gyülekezet plébánosa köszönetet mondott az anyagi támogatásért Nicolae Tivadar polgármesternek és Bagosi Barna alpolgármesternek, valamint Szilágyi Levente vállalkozónak, hogy mindössze egy hónap leforgása alatt befejezték a belső tér festését. A falakat Victor Coroianu által készített freskók ékesítik.

2018.07.18
Galéria
Dólya római katolikus temploma
Böcskei László megyés püspök áldotta meg az istenházát