Összefognak a magyar szülők Biharban

Az anyanyelvi oktatás előmozdítása, a gyermekek nevelésének segítése és a hatékonyabb érdekképviselet ellátása céljával mintegy kéttucatnyi magyarul is oktató tanintézet szülőbizottságának képviselői megalakították pénteken a Bihar megyei magyar szülők egyesületét.

Hatvan olyan Bihar megyei tanintézetbe küldött értesítés Kéry Hajnal megyei főtanfelügyelő-helyettes, ahol magyar nyelven (is) oktatnak. Találkozóra hívta június 15-én délutánra a szülőbizottságok tagjait, hogy megvitassák, szükség van-e ezen testületek megyei összefogására. Huszonnégy iskolából több mint félszázan el is jöttek a nagyváradi Szent László Római Katolikus Gimnázium dísztermébe. A házigazda iskola igazgatója, Konrád Katalin azt hangsúlyozta, milyen nagy segítség a pedagógusoknak, ha a szülők törődnek a nevelési folyamattal, közös felelősségvállalásra biztatta őket, mivel azt tartja előremutatónak, hogy ne csak a saját gyerekükre figyeljenek oda, hanem a máséra is.

Bevezetőként Kéry Hajnal maga is szülőként emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy a nevelésért éppúgy felelős a szülő, mint a pedagógus és a helyi közösség, s e hármas együttműködéssel érhető el a gyermekek optimális fejlődése. Amellett, hogy a tanintézetek szülőbizottságai vagy működnek, vagy nem, tisztában vannak azzal is, hogy a magyar szülőknek specifikus igényeik vannak, ezeket pedig az egész megyére kiterjedő magyar szülőbizottság képviselheti hatékonyan. A tanügyi törvény lehetőséget ad ilyen civil szervezet létrehozására, Biharban is van megyei szülőbizottság, de tudomása szerint annak egy magyar tagja sincs – tette hozzá.

A szülőbizottságnak egyebek mellett joga van meghatározni egy-egy tanintézményben a választható tantárgyakat, illetve azt, hogy az oktatók milyen segédanyagokat, munkafüzeteket használjanak, az iskolaszékekben lévő reprezentánsaik révén minden döntésbe beleszólhatnak, például a beiskolázási számok meghatározásába. Az iskolaszéki határozatokról pedig a reprezentánsnak tájékoztatnia kell a szülőket, ám ez a visszacsatolás nemigen működik. A szülők megyei érdekképviselete az információáramlásban is segíthet. Jelentős erőt tudna felmutatni a testület, hiszen Biharban évfolyamonként átlagban 1200 magyar gyerekkel számolhatunk, vagyis több mint 15000 diák szüleit foghatja össze a grémium – mondta még Kéry Hajnal.

Az egybegyűlteket tovább nem is kellett győzködni, mindannyian egyetértettek abban, hogy élni kell a lehetőséggel, és kézfelemeléssel el is döntötték, hogy megalakítják az egyesületet. A gyakorlati tennivalókkal kapcsolatos kérdések egy részére Fenesi Tibor jogtanácsos adott választ, ő szintén érintett apukaként volt jelen. A névválasztás, a székhely megjelölése, a név levédetése, az alapító tagok kijelölése az alapító okirat megfogalmazása, az abba bekerülő tevékenységi körök meghatározása, a bírósági bejegyeztetés, alaptőke előteremtése – a legfontosabb teendők elvégzését ő maga ingyen el is vállalta, csak a hivatalos illetékek megtérítését kérte.

Az adminisztratív eljárás gyorsítása érdekében a találkozó ott helyben alakuló üléssé is változott, melyről jegyzőkönyv készült, és ki is jelölték a 9 tagú alapító vezetőséget. Helyet kapott benne a nagyváradi 16. számú általános iskola, az Ady Endre Líceum, a Szent László Középiskola és a Szacsvay Imre Gimnázium, a margittai Horváth János Elméleti Líceum, a micskei Miskolczy Károly Általános Iskola szülőbizottságának reprezentánsa, illetve a köröstárkányi általános iskola iskolaszékének tagja. Elnökké Bíró Emesét választották, mellé egy váradi (az Adyból) és egy tárkányi helyettest.

A non-profit szervezet fenntartásának lehetőségeit is megvitatták, s végül elvetették a tagdíjat, és a szacsvays, illetve szent lászlós apukaként érintett Szabó József javaslatára a pályázati pénzek lehívásában állapodtak meg. Az elnöki teendőket elvállaló Bíró Emese – kétgyermekes édesanya – pályázatíróként dolgozik, s mint mondta, eddig is számos olyan kiírással találkozott, amit igénybe vehet egy ilyen szervezet a nevelés, oktatás segítésére. Még azt is megbeszélték, hogy félévente legalább egyszer összeül a testület, és természetesen a továbbiakban bármelyik tanintézet szülőbizottsága csatlakozhat hozzájuk.

Mindössze egy óra telt el, s a megye minden szegletéből – Érsemjéntől Nagyszalontáig, Berettyószéplaktól Paptamásiisg – érkezett résztvevők gyakorlatias, operatív megbeszélése nyomán megvetették az alapjait egy új érdekvédelmi szervezetnek, amely várhatóan hallatja a szavát a magyar oktatás, a magyar gyerekek nevelése érdekében.

2018.06.16
Galéria
Közel ötvenen vettek részt az alakuló ülésen
Kéry Hajnal vázolta, milyen lehetőségekkel élhet a magyar szülők megyei képviselete
A bejegyzendő új civil szervezet vezetősége, középen Bíró Emese elnök
Az alapító tagok egy csoportja