Merjük vállalni a jót!

CSŰRY ISTVÁN, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke nyilatkozott az önkormányzati választásról.

„Manapság, amikor vita dúl afelett, hogy menni vagy nem menni szavazni, akkor, amikor a viták mögött ott vannak a nagy kérdések, a vírushelyzet, akkor az anyaszentegyház nevében hadd fogalmazzam meg azt az alapvetően fontos dolgot: nincs kifogása, nem lehet kifogása a hívő, keresztyén embernek, aki a várost építi, aki a társadalomban gondolkozik, aki a közjó szolgálatára vállalkozik. Az anyaszentegyház ezt meg is fogalmazza. Mondhatnak bármit, bármilyen tudósok, az anyaszentegyháznak feladata az, hogy a közjó szolgálatában elvégezze Isten akaratát. Szavazni pedig el kell menni!

Nagyon jól tudom, lesznek akik azt mondják, ezek olyan dogmatikai megközelítések, amelyeket vagy betartunk, vagy nem. Hadd hívjam segítségül a 119. zsoltár 122. versét, amelyben alapigazságok fogalmazódnak meg. Az egyik alapigazság e versben, hogy a jóért tenni kell. A zsoltár gyönyörű szava azt mondja, a te szolgádért, a te szolgálódnak, a te szolgatársadnak a javára vállalj kezességet. Kezességet vállalni azt jelenti, hitelesíteni a másik ember kérelmét, bizalmat gyakorolni, mert az ő javára szolgál, de közben az én javamra is szolgál.

A választás erről szól, merjük-e vállalni, hogy a társadalomban a jót akarjuk. Merjük-e vállalni, hogy szavazatunkkal úgy irányítjuk a magunk helyén sorsunkat, hogy abban a mi voksunk, ha csupán egyetlenegy szavazat is, de jelen legyen. Nem szabad elfelejteni, hogy a jóra törekvés az, ami bennünket a közjó szolgálatára indít. Erre kell nekünk kezességet vállalni. Igen, most, szeptember 27-én, vasárnap kezességet vállalni.

Így kívánok minden szavazónak, Istenre való tekintettel, embertársak javára szolgáló életet. Legyünk kezesei a magunk javának!”

Készült az RMDSZ Bihar megyei szervezetének megbízásából

2020.09.25
Galéria