Segítség a kisgyermekes szülőknek

Az egyik legkomolyabb gondjuk a fiatal szülőknek, hogy miként tudnak visszamenni úgy dolgozni, hogy közben kisgyermekük számára biztosítva legyen egy bölcsődei vagy egy óvodai hely.

A 2011-es tanügyi törvény meghatározta a korai oktatás kereteit, és az európai mintáknak megfelelően a 0–3 éves korosztályt bölcsődei, a 3–6 éves korosztályt óvodai nevelésre jelölte ki. Romániában az elmúlt harminc évben a legtöbb esetben leépült a bölcsődei hálózat, és mivel úgy alakult a bukaresti szabályozás, hogy ezen intézmények fenntartása kizárólagosan az önkormányzatok hatásköre, sajnos csak a nagyon gazdag, elsősorban nagyvárosi környezetben maradtak meg bölcsődei csoportok.

A megyeszékhelyek vagy a kisebb városok önkormányzatainak költségvetése egyértelműen alulfinanszírozza a rendszert, egyrészt mert nagy az igény és nincs elég sajátos infrastruktúra, másrészt mert a személyzeti költségek, a bölcsődék fenntartása és a normatívák jóval magasabbak, mint egy óvodai csoporté. 2012-től egy miniszteri rendeletnek köszönhetően az óvodák kiscsoportjaiba felvettek 2 és 3 év közötti gyermekeket, és számukra a normatív finanszírozást is biztosította a szaktárca. A tavalyi év végén a tanügyminisztérium már nem hozott ilyen rendeletet mondván, hogy a törvény nem teszi lehetővé a 2-3 évesek óvodába való beíratását és ezáltal a fejkvóta alapú támogatást számukra. Ez nagyon komoly érvágást jelentett egyrészt az óvodai hálózatnak, másrészt azoknak a szülőknek, akik a kétéves gyermeknevelési időszak lejártával vissza kellett menniük dolgozni, de a településen vagy nem volt bölcsőde, ahová beírathatták volna gyermeküket, vagy nem volt már hely, hisz elfoglalták azok, akik már korábban, félévesen-évesen beíratták gyermekeiket, és így a rendszerek a kontinuitást részesítették előnyben.

Erre a problémára született törvénymódosító javaslat, melyet az RMDSZ oktatási szakértői dolgoztak ki, és több, már futó, a tanügyi törvényt módosító indítványhoz illesztettek. Volt olyan kezdeményezés, amit az államelnök megtámadott az Alkotmánybíróságon vagy visszaküldött a parlamentnek, azonban az egyik ilyen módosító tervezet végigfutott a parlamenten, és az elmúlt hónapban kihirdetésre is került a Hivatalos Közlönyben.

Szabó Ödön, aki az ügy megoldására kidolgozta a módosító javaslatot, elmondta: „Kifejezetten jókor sikerült a törvényt módosítani, hiszen ebben a válságos időben szükséges, hogy azok számára, akiknek van állásuk, és vissza kell menniük dolgozni, megtehessék azt úgy, hogy közben gyermeküket beírathatják valamilyen oktatási intézménybe. A 2 és 3 év közötti gyermekek immár beírathatók az óvodába, ha van a csoportokban üres hely, és az intézmény meg fogja kapni a normatív támogatást a tanügyminisztériumtól. Nem örült a kezdeményezésemnek az oktatási tárca, mert nyilván pénzbe kerül ez számára, azonban nekünk nem a bukaresti minisztérium szempontjait kell figyelembe vennünk, hanem a fiatal családokét, akiknek biztosítani kell azt, hogy legyen intézményi keret gyerekeik elhelyezésére” – zárta gondolatait az RMDSZ oktatási szakértője.

Több nagyváradi és vidéki óvoda is jelezte, hogy nagyon fontos volt az ügy megoldása, mert az elmúlt egy évben sok esetben megtűrt állapotban dolgoztak, a gyermekeket hivatalosan nem vehették fel, de a szülőket sem hagyhatták cserben, és örülnek annak, hogy immár a törvény teljes betartásával járhatnak ezek a gyermekek az intézményeikbe.

2020.09.15
Galéria