Tervek, elképzelések Margitta önkormányzatánál

POCSALY ZOLTÁN polgármestert kérdeztük arról, milyen tervei, elképzelései vannak a Berettyó-parti város önkormányzatának az idénre. Mit tartanak a legfontosabbnak, mi a további sorrend?

– Legfontosabb teendőnk idén a víz- és csatornahálózat felújításának befejezése. Sajnos önhibánkon kívül egyes részeken még az elavult régi vezeték látja el a lakosságot. A Lapis negyedben abbamaradt a munka, mivel a kivitelező cég csődbe ment. Itt a munkálatok mintegy 80 százaléka készült el. Felmértük a károkat, elküldtük a jelentést Bukarestbe, ott eldöntik, mit írhatunk ki újra licitre. Az idén be kell fejezni a munkát, mert ha nem, vissza kell fizetnünk a már átutalt pénzt. Hiányzik még az új szennyvízcsatorna a Körtvélyes (Bălcescu) utcán, valamint a Malom (Caragiale) és a Progresului utca egy szakaszán. Elkészülésük után ezek a részek új aszfaltszőnyeget kapnak.

Ez a beruházás egy pályázatnak köszönhetően valósult meg. Vannak-e új pályázataik?

– Pályázatok nélkül nehéz lenne egyről a kettőre jutni. Négy nagyobb pályázatot nyújtottunk be a Helyi Fejlesztési Programhoz (PNDL 2). Ezek a vízvezetékek és csatornázás kiépítését finanszíroznák Magyarkécen, Genyétén és a margittai pincesoron (Viscuta). A Sáros (Horea) utcán egy szivattyúházat akarunk építeni, hogy az utca szennyvizét átemelje a Körtvélyes utcai rendszerbe. A magyar óvodának új konyhát és ebédlőt építünk. Ezzel egyelőre várunk, mert lehet, új helyen lesz majd egy új óvoda. Egy befektető cég ugyanis igényt tartana az óvoda mostani területére. Parkolóhelyeket alakítana ki ott a szomszédos bevásárlóközpontja részére, nekünk pedig építene egy új óvodát a Kiss (Tudor Vladimirescu) utcán lévő önkormányzati telken (volt Gostat-iroda). A tárgyalások most folynak, ha mindkét fél elégedett lesz, akkor a konyhát az új óvoda mellett építjük fel. A negyedik pályázat az új Berettyó-híd megépítésének költségét fedezné. Hamarosan erre a munkálatra is kiírjuk a versenytárgyalást.

Éltek más pályázati lehetőségekkel is?

– A Regionális Operatív Programnál (POR) is pályázunk egy új könyvtár felépítésére. Ugyanebben a csomagban kérünk finanszírozást három, közlekedési jelzőlámpával ellátott útkereszteződés/gyalogátkelőhely kialakítására és az Octavian Goga Főgimnázium 2-es épületének felújítására. A RO–HU pályázati keretben is letettünk Magyarországgal közösen három projektet. Az egyik szakemberképzésre vonatkozik, a másik színpadi kellékek beszerzésére, a harmadik pedig a piac alkalmazottainak és a termelőknek a szakmai kiképzését szolgálja. A romatelepen szintén egy pályázatnak köszönhetően közfürdőt és mosodát építünk.

Önerőből milyen beruházásokat tudnak megvalósítani?

– Megkezdtük a városháza felújítását, mivel erre nem tudtunk pályázni. Nagy beruházásról van szó, ezért részletekben végezzük el. Tavaly kicseréltük a nyílászárókat, idén a tetőszerkezet következik. Folytatjuk a térkövezést a főutcán, kiterjesztve a munkálatokat a Garoafei utcára is. Terveink között szerepel továbbra is a piac elköltöztetése és egy mobil szabadtéri színpad beszerzése szabadtéri rendezvényeinkre. A művelődési házban még két füstelvezető kürtőt kell megépítenünk, hogy megkapjuk a működési engedélyt. Idén ennek a végére járunk. A közvilágítást is korszerűsítjük, kis fogyasztású LED-es világítótesteket szereltetünk fel. Magyarkécen ravatalozó kápolnát építünk. El fogjuk kezdeni a város körgyűrűjének a megépítését. Megvesszük a volt szerszámgépgyár területét, és kisajátítjuk a magyar iskola két épülete közötti telket az intézmény számára. Erre a megyei tanács már tavaly átutalta a szükséges pénzt. Magyarkécet és Genyétét térfigyelő kamerákkal látjuk el. Terveinkben szerepel még a Bisztraterebes–Margitta út háromsávosra szélesítése, hogy csökkentsük a torlódást.

A megyei leosztásból idén milyen támogatásban részesülnek?

– Az új strandon az idén elindítják a versenytárgyalást két új fedett medence megépítésére. Ezt a megyei önkormányzat intézi. Az önrészt saját költségvetésből álljuk. Ugyancsak saját forrásból építünk egy gyermekmedencét és faházakat a turisták elszállásolására. Régóta van már igény egy buszpályaudvarra. Idén ez is megvalósul. Egyúttal egységesítik, összehangolják a személyszállítást végző vállalkozók tevékenységét. Ezeket a költségeket is a megyei tanács fedezi. Lehetőség nyílik arra, hogy Margittát fürdővárossá nyilvánítsák, és mi élni fogunk ezzel a lehetőséggel. Turisztikai szempontból ez hasznos lehet, mivel növeli az idegenforgalmat. Egyetlen altalajkincsünk van: a termálvíz, ezt igyekszünk hasznosítani. Sajnos az adóbevétel kiesése kellemetlenül érint minket. A kiesés 3 millió lej, ennyit nem könnyű, sőt lehetetlen pótolni. Ez a fejlesztések rovására megy, de nem tehetünk ellene semmit. Addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér.

2018.06.03
Galéria
A főutca mellett a Garoafei utcai járdát is térkövezik
A magyar iskola épületei közötti területet kisajátítják a tanintézet számára
A Bisztraterebesre vivő utat háromsávosra bővítik
A régi mellé építik meg az új Berettyó-hidat
Új tetőt kap a városháza