Minden feltételt megteremtenek a diákoknak

A szalárdi elöljárók vallják, hogy jövőnk a gyermekeink kezében van, éppen ezért igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a felnövekvő generáció számára minden tekintetben megteremtsék azokat a feltételeket, amelyek adottak városi környezetben. Ennek az odafigyelésnek meg is van az eredménye, a szalárdi gyermekek kiváló körülmények között tanulhatnak, és nagyon jó eredményeket érnek el.

A Szalárdi János Általános Iskola a térség nagy iskolái közé tartozik, összesen 550 diák jár a tanintézetbe, ahol mintegy hatvan alkalmazott, közöttük 49 pedagógus dolgozik. Összesen 32 osztály és csoport működik a községben – Szalárdon, Hegyközszentimrén és Jákóhodoson –; 9 óvodai csoport (ebből öt magyar), 13 elemi és 8 gimnáziumi osztály tartozik a két tannyelvű iskolához, amelyhez hét épület tartozik – magyarázza a tanintézet struktúráját Prém Mónika igazgatónő. Azt is elárulja, hogy a hét meglévő épület mellé hamarosan kezdik építeni a nyolcadikat, ugyanis a Szalárdi Polgármesteri Hivatal megnyert egy pályázatot a Regionális Operatív Programban, és egy új szárnyat húznak fel az elemistáknak helyet adó épület szomszédságában. „Ha meglesz ez az új épület, akkor egységesíteni tudjuk a tizenhárom elemi (az előkészítőtől a negyedikig) osztályt: két épületben ugyan, de egy helyen lesznek, ami sokkal kényelmesebb a gyermekeknek és a pedagógusoknak is” – magyarázza a tanintézet vezetője.

Prém Mónika ugyanakkor elárulta, dicsekedhetnek egy másik új épülettel is, ami 2017-ben készült el, és ebben működik a napközis óvoda. „Ennek az a különlegessége, hogy indítottunk egy magyar nyelvű csoportot is. Korábban a napköziben csak két román csoportunk volt, annak idején ezt így hozták létre, és nem voltak meg a feltételek ahhoz, hogy bővítsünk. A polgármesteri hivatal lépett közbe, és ugyancsak pályázat útján épített egy új, modern napközit, abban már volt elegendő hely, és minden feltételt biztosítani tudnak a megfelelő működéshez. Így sikerült a két meglévő román csoport mellett elindítani egy magyart is” – részletezi Prém Mónika. Elárulta, az indulás óta maximális létszámmal működik a napközi, és igény volna a további bővítésre is.

A szalárdi általános iskolában nagy súlyt fektetnek a laboratóriumok felszerelésére is. Szaktanteremből összesen öt van, ezeket közösen használják a tanárok és a diákok. Az informatikalaboratóriumban tizenkét modern számítógép kapott helyet, de rendelkeznek ötven laptoppal is, ez már csak azért is fontos, mert vizsgaközpont lévén az iskolának szüksége van a korszerű számítástechnikai berendezésekre. „Hangsúlyt fektetünk az informatikai rendszerünk és eszközeink folyamatos frissítésére, mert hiszünk abban, hogy ez a jövő, és ehhez igazodnak egyre jobban a gyermekek, de elmondhatom, hogy a tanárok, tanítók is” – emelte ki az igazgatónő. Hozzátette, a tanárok képzésére is odafigyelnek, sok kurzust szerveztek részükre határon innen és túl, „például a kiégés ellen, hiszen, ha figyeljük a pedagógusokat, ezeket a jeleket látjuk”.

A Szalárdi János Általános Iskola azon kevés vidéki tanintézetek közé tartozik, amelynek van saját könyvtára. A szalárdi nem is akármilyen, ugyanis több mint 15 ezer kötetet számlál a gyűjtemény, a hagyományos magyar és román nyelvű kiadványok mellett külföldi, angol vagy német nyelvű publikációk is fellelhetők benne. „Legutóbb novemberben kaptunk a magyarországi Országos Széchényi Könyvtártól egy nagyobb adományt, dr. Boka László akkori tudományos igazgató el is jött személyesen, és átadta a 150 kötetet. Nagyon szép könyvek. Az a legfontosabb, hogy a diákok használják is ezeket” – mesélte Prém Mónika.

A tanintézetnek van egy információs és dokumentációs központja is, egy technikailag felszerelt hely, és tanórán kívüli tevékenységekre használják. „Itt egy kicsit másképp tanítunk, interaktív módszereket alkalmazunk, kivisszük a gyermekeket az osztályteremből, és máris jobb a hangulat, sokkal jobban élvezik a környezetet” – magyarázta az igazgatónő. Hozzátette, a sok ötlete megvalósításában mindig támaszkodhatnak az önkormányzatra, amely támogatja az innovatív megoldásokat és a gyermekek képzését.

Az igazgató elmondta továbbá, hogy mind az iskola vezetőségének, mind a polgármesteri hivatalnak elsődleges feladata a megfelelő körülmények biztosítása a gyermekek egészséges fejlődéséhez. Hisznek abban, hogy olyan jövőre számíthatunk, amilyennek a gyermekeinket neveljük. Egy információközpontú társadalomban pedig felkészült és szakképzett fiatalokra van szükség ahhoz, hogy el tudjanak helyezkedni, és megtalálják a helyüket a világban.

Készült a Szalárdi Polgármesteri Hivatal megbízásából

2020.08.29
Galéria
Prém Mónika igazgató
A Szalárdi János Általános Iskola főépülete