Érezzék, hogy közel van hozzájuk a hivatal

Beszélgetés Kelemen Zoltánnal, Biharfélegyháza polgármesterével az elmúlt négy év eredményeiről, valamint arról, mit kell, mit érdemes tenni azért, hogy az emberek jól érezzék magukat a községben, a közösségben, ahol élnek.

Beszélgetésünk célja az elmúlt négy év, ennek a mandátumnak az értékelése. Ahogy Várad felől jöttünk kifelé az autóban, az jutott eszembe, hogy Biharfélegyháza az a falu, amely elég közel van még Váradhoz, hogy vonzó legyen, ugyanakkor már nincs annyira közel, hogy ettől zajos, poros, hangos legyen, mondhatni, pont a kellő távolságra van Váradtól a község. Mit gondol erről?

Szerintem legjobban ez abban érződik, hogy mennyire biztosan találnak munkát a biharfélegyházi emberek, Biharfélegyházáról Nagyvárad egyes részeire beérni munkahelyre hamarabb lehet, mint átjönni a városon, mondjuk, a Nufărulból átkelni a nyugati lakónegyedig. Az emberek nem mondhatják azt, nem is hallatszik az nálunk, hogy nincs munkalehetőség, hogy nem kapnak munkát. Aki akar dolgozni, annak tényleg megvan rá minden lehetősége, ilyen értelemben hasznos a nagyváros közelsége. Ne felejtsük el azt sem, hogy mi autóúton ugyanolyan távolságra esünk Debrecentől is, ha a határ nyitva itt a határban, alig 30 percre vagyunk Debrecentől. A múltban Debrecen volt a központ, Debrecenhez tartoztunk, Debrecen hatása érződött ezen a hajdútelepülésen, egykori hajdútelepülésen, nem Nagyváradnak a hatása.

Biharfélegyháza község három településből áll, az érdekességét adja, ugye, hogy van egy magyarok lakta, egy vegyes és egy románok lakta falu. Hogyan lehet igazságosan, arányosan a fejlesztéseket elvégezni, illetve arra is kérném, jellemezze a három települést, illetve a kapcsolatot velük.

Ez az utolsó négy esztendő még súlyosabban rátette a bélyegét arra, hogy itt az RMDSZ, magyar ember vezeti a közösséget, és érdekes módon még jobban érződik az, hogy az RMDSZ-től várja el a román település is a támogatást. És talán ott csúcsosodik ki ennek hatása, hogy egyetlenegy román párt sem indít polgármester-jelöltet. Ez azt jelenti, belátták azt, hogy a román településen is az RMDSZ támogatja azt, hogy az a település fejlődjön, haladjon. Hogy új ivóvízhálózata ki legyen építve, új szennyvízhálózata legyen kiépítve, új aszfaltos útjai legyenek, hogy minden egyes oszlopon új világítótest legyen. Ezt még teljes mértékben nem is sikerült megvalósítani Mihai Bravuban, de a közeljövőben ott is megvalósul minden, ami, mondjuk, a községközpontban már természetes.

Ha már itt tartunk, akkor konkrétan vegyük számba, hogy a lassan véget érő mandátumának mik a legfontosabb eredményei.

Sok minden van, ami nemcsak az utóbbi négy évhez köthető, hanem átível mandátumokon keresztül. Nem ritka az olyan eset, hogy hosszú éveknek kell eltelni ahhoz, hogy valamiből gyümölcs is legyen.

Akkor bontsuk ketté a kérdést: mi az, ami befejeződött, illetve mi az, ami munka alatt, folyamatban van?

Ami folyamatban van, az összes utca leaszfaltozása. Ez azt jelenti, hogy úgy érzem, Nagyváradnál is jobb körülményeket fogunk tudni teremteni minden egyes utcánkon aszfalt tekintetében. Folyamatban van a közvilágítás korszerűsítése, amely azt jelenti, hogy minden egyes oszlopon korszerű világítótestünk lesz. Folyamatban van a kultúrházaink felújítása, ami európai uniós finanszírozású, száz százalékban vissza nem térítendő támogatás. Folyamatban van az a pályázat, ami Biharfélegyházán az ifjúságnak, a nőszervezetnek, a kultúrának teremt egy otthonos helyiséget, azonfelül, hogy Biharfélegyházán van hatalmas nagy kulturális központunk is. Folyamatban van a határátkelő tökéletesítése, reményeink szerint, ha a két kormánynak sikerül egyezséget kötnie, akkor folyamatos lesz a közlekedés ezen az útszakaszon is. Mint már említettem, Pocsaj, Debrecen közelsége fontos volt a múltban, és remélem, fontos lesz a jövőben is.

A megyét járva nagyon sok helyen tapasztalja vagy hallja azt az ember, hogy igyekeznek fejleszteni vagy újraindítani a szőlőkultúrát, a borkultúrát. Volt, ahol kicsit megrekedt ez, volt, ahol folyamatosabb volt, e tekintetben hol tart ez a település?

Sajnos időseink már nem tudják, megöregedtek, erejüknek már nem futja arra, hogy foglalkozzanak vele, s fiatal már kevés van, de akik vannak, azok megpróbálják a borkultúrát életben tartani, a pincéket felújítani. Van erre pozitív és negatív példa is. Az utolsó települése volt a Berettyó partján Biharfélegyháza és Biharvajda annak a résznek, ahol még pincék és szőlődombok vannak déli fekvéssel. A lehetőségek tehát adottak.

Visszatérve a fejlesztésekre, elhangzott egy korábbi interjúban, hogy amikor egy településen nagyjából elkészül minden, ami alapvető, tehát már lesznek utak, lesz közvilágítás, teljes a csatornázás, a vízvezeték, azt követően a község vezetői már inkább kell foglalkozzanak azzal, hogy az emberek jól érezzék magukat az adott településen, adjanak arra, hogy hogyan néz ki a falu, legyen kulturális élet, szórakozási, sportolási lehetőségek stb. Úgy hiszem, már Önöknél is közelednek ahhoz az állapothoz, hogy az alapvető dolgok rendben legyenek, ami az emberek mindennapi életéhez szükségesek, tehát ezt követően a későbbiekben már akár mással is lehet foglalkozni. Hogyan látja ezt?

Nagyon sok gondolat kavarog most hirtelenjében a fejemben. Nem új gondolatok, de évek alatt mindig visszatérő gondolatok. Megpróbálni a kultúrát idehozni Biharfélegyházára. Megpróbálni színházi eladásokat idehozni Biharfélegyházára. Megpróbálni vállalkozásokat idehozni Biharfélegyházára, hogy új munkahelyeket teremtsünk.

Hogy ne kelljen feltétlenül Váradra beutazni mindenért?

Az, ami helyi szinten elérhető, az biztosan helyi szinten fogja tartani azt a fiatalt, aki elkezdi itt az életet. Ha viszont Váradon találja meg a megélhetését, lehet, hogy akkor úgy gondolja, költözzünk közelebb, az már teremt egy bizonytalan helyzetet. Ezért nagyon fontosak ezek a dolgok. Csakhogy 2008-ban jött a válság, onnantól kezdve a fejlődés lelassult, most megint egy válságot élünk át, ha ezt nem kimondottan a gazdaság okozta is, de a járványnak lesznek olyan hatásai, amik a gazdaságot negatívan befolyásolják. Igen, sok mindent kell még tenni, és lehet tenni azért, hogy ittmaradjanak a fiataljaink, itt alapítsanak családot, itt neveljék a gyermekeiket. Új iskoláink, új óvodáink vannak mindenütt, minden településen. Sajnos a gyereklétszámunk egy kicsivel alábbmaradt a kezdeti lelkesedéshez képest, mert 2008-10 környékén egy felfele növekvő tendenciát mutatott, most meg egy csökkenő tendenciát mutat sajnos, annak ellenére, hogy minden új, szóval iskola új, óvoda új, mind Biharfélegyházán, mind Biharvajdán, mind Mihai Bravuban.

Ugyanakkor arra is van példa, hogy még városról is kiköltöznek, tehát vonzó a település.

Igen, ez annak az egyik hatása, hogy most a járvány alatt a bezártság elég sok személlyel meghozatta azt a döntést, hogy kell falun egy kis kertes ház, ahova ki lehet menni akár hosszabb időre is. Ez nagyon pozitívan hat azokra az eladandó, üres portákra, régi falusi portákra, amelyek főleg…

Van több ilyen?

Főleg Biharvajdán nagyon sok van belőlük.

Olyanok is vannak, akik nem állandóan itt laknak, hanem csak kijárnak, ugye?

Nagyon sok olyan családunk van, akinek ideiglenes lakcíme van Biharvajdán, de tavasztól őszig folyamatosan a faluban tartózkodik. Ennek viszont az a hátránya, hogy népszámláláskor nem a mi adatainkat viszi pozitív irányba, hanem…

És választásokon sem itt szavaz…

És választásokon sem itt szavaz, így van.

Eddig az elmúlt mandátumról beszéltünk, van-e olyan terve, amit biztosan szeretne a következőkben elindítani?

Igen, mindenképpen szeretnénk a község területén egy fedett tornatermet megvalósítani, továbbá van egy nagy, kiaknázatlan forrása a községnek, a termálvíz. Van egy termálkutunk, amely 1970 óta egyfolytában folyik.

Nem használják semmire?

Abszolút semmire, pedig biztos, hogy sok mindenre lehetne hasznosítani.

Gondolom, mindegyik lehetőség sokba kerül…

Igen, s mindig, mikor megszabjuk a prioritásokat, akkor elhangzik az, hogy még ez az utca nincs leaszfaltozva, nincs egy másik középület felújítva, legyen már az orvosi rendelőnek a tetőszerkezete felújítva, az fontosabb. Mindig van valami, ami a fontossági sorrendben előrébb sorolódik, mint az, hogy, mondjuk, a termálvíz hasznosítása irányában próbáljunk meg elindulni. Azt se felejtsük, hogy 2003-ban mi a semmiből indultunk, mert 2003-ig Diószeg községhez tartoztunk, szóval a nulláról kellett elindítani mindent, ami…

És kevesebb mint húsz év alatt…

Hosszú ideig ülnénk itt, ha fel akarnám sorolni mindazt, amit az önállósodásunk óta elértünk.

Arról nem is beszéltünk, milyen szép ez a polgármesteri hivatal.

Igen, ez egy felújított épület…

Mi volt itt, amíg nem volt községháza?

1968-ig az épület ugyanezt a célt szolgálta. Az elhelyezkedése magában hordozza az egykori hajdútelepülések hivatalait. Ez ’68-ig tipikusan egy hajdútelepülésre jellemző polgármesteri hivatal volt, majd 2003-ig, ameddig Diószeghez tartoztunk, iskolaként szolgált. Akkor mi a működést a kultúrházban kezdtük el ideiglenesen, úgy lett ez vissza-felújítva, hogy polgármesteri hivatalként szolgálhasson. Ugyanez az építkezési stílus jellemző a nádudvari városházára is.

Nagyon ötletes és nagyon praktikus a berendezése, hogy a hivatalba belépve nem irodákat talál az ember, hanem egy nagy teret, ahol könnyebb az ügyintézés is.

Igen, azt még ifjúsági vezetőként gondoltuk át annak idején, hogy úgy kellene kialakítani, hogy érezzék az emberek, közel van hozzájuk a hivatal. Ezt nem mi találtuk fel, láttuk Nyugaton, de Bolojan utána tőlem lopta el…

Készült a Biharfélegyházi Polgármesteri Hivatal megbízásából

 

 

 

 

2020.08.24
Galéria
Kulcsszavak: