Szaklíceum a város szélén

Zeffer Tímea nyolc éve dolgozik igazgatóként a mihályfalvi 1. számú Technológiai Líceumban. Az iskola a helybéli fiatalok mellett tíz faludiákjának biztosít tanulási és fejlődési lehetőséget.

Felújított udvaron sétálunk keresztül, az új járdát illatozó rózsabokrok szegélyezik. A korszerű placcon évnyitókat, évzárókat, ballagásokat és más iskolai rendezvényeket tarthatnak. A település határában található iskola épülete 1965-ben épült, nemrég pedig végre sor került a tetőszerkezet felújítására is a diákok és iskolai alkalmazottak nagy örömére. Megtörtént a berendezések teljes cseréje, például új bútorok, modern laborok, konyhai berendezés lett beszerezve. Tizenöt számítógépet vásároltak és az ezekhez szükséges programokat, videóprojektort és nyomtatót, mindezeket a diákok optimálisabb érettségi felkészítésének érdekében. A tanárok plusz óráit szintén pályázati keretből fizetik. Az udvarban egy tizenkét tantermes épület alapjai állnak, az igazgatónő álma, hogy ez is mielőbb felépüljön. A sportpálya befedése is tervben van, mert eddig, tornaterem hiányában, problémát jelentettek a szabadtéri testnevelésórák.
Az igazgatónő a különböző pályázatokról mesél nekünk, amilyen a ROSE-pályázat (Romania Secondary Education Project) vagy a POCU-pályázat (Program Operațional Capital Uman), amikben az iskola részt vesz. Ezeknek köszönhetően a mihályfalvi diákok számos külföldi programban részesülhettek az elmúlt években. A környezetvédelmi projekt során például a természet szeretetére, a vizek tisztaságának megőrzésére került a hangsúly. Több ERASMUS pályázat is zajlik, szakmai gyakorlatot biztosítva felszolgálóknak, szakácsoknak, valamint egy úgynevezett tanármobilitási/tanárképző program. Sajnos a vírushelyzet miatt ebben az évben valamennyi el lett halasztva. Idén is nyertek két ERASMUS pályázatot, az egyik egy mezőgazdasági témájú stratégiai pályázat, amely során a diákok Franciaországba, Olaszországba és Görögországba utazhatnak és ott tanulhatnak. Mivel több mezőgazdasági osztályuk van, az iskola szerepel a Mezőgazdasági Minisztérium támogatói listáján is. A másik pályázat szakmai gyakorlatot biztosít Portugáliában, Spanyolországban és Cipruson a felszolgálói, eladói és kereskedelmi szakon tanulók számára. A gyerekek visszajelzései nagyon pozitívak, élvezik az új tapasztalatokat, országokat és kultúrát, megtanulják a csapatmunka fontosságát. Könnyebben szocializádnak és nem utolsósorban az idegen nyelv elsajátítása is könnyebben megy számukra.
Tervben van azoknak a vállalkozóknak a jutalomban részesítése is, akik szakmai gyakorlatot biztosítanak az iskola diákjainak, illetve felszerelések és munkaruhák vásárlása a gyermekeknek.
Mind líceumi, mind szakiskolai szinten számos lehetőség adott a diákok számára, melyek a jobb szakmai felkészültséget segítik elő. Nem elhanyagolható a tapasztalatszerzés és a munkaerőpiacon való optimálisabb elhelyezkedés esélye sem. Az önkormányzat és a polgármester részéről, Zeffer Tímea igazgatónő elmondása szerint, az iskola maximális támogatást kap, és minden esetleges problémára közösen keresik a megoldást.

Beszélgetésünk után még van időnk bejárni az iskolát, a folyosókon megtekintjük a különböző vetélkedőkön elnyert serlegeket, projektek infomációs pannóit, fotókat, az udvaron egy hulladékkezelés témájú szemléltető eszközt, s megállapíthatjuk: jó kezekben van ez a tanintézet.

K. H.

Készült az Érmihályfalvi Polgármesteri Hivatal megbízásából

 

2020.08.19
Galéria
Kulcsszavak: