Szobrok őrizte történelem

A múltunk, emlékeink megőrzése többféle módon történhet. Ennek ékes példáját láthatjuk Szentjobbon, ahol kőbe, fába, bronzba merevítik a nagy elődök emlékezetét.

László Sándor „többfunkciós” lokálpatrióta, mindenütt ott zsong, tevékenykedik, ahol hasznára lehet a falujának. Nem véletlen, hogy ő lett a Pro Szentjobb Alapítvány elnöke is. A 2000-ben létrejött kezdeményezés célul tűzte ki a hátrányos szociális helyzetben lévők támogatását. Emellett a kultúra, a hagyományok istápolása is feladataik közt szerepel, egyszóval mindent támogatnak, ami jó és nemes szándékból fakad – sorolja László. Ilyen kezdeményezés volt a településhez köthető szenteknek – akik egyben nemzetünk nagyjai is voltak – való szobrok állítása. A Csáki Miklós Borbarátok Köre, aminek szintén László Sándor az elnöke, úgy gondolta, hogy tekintettel a falu borászhagyományaira, 2017-ben szobrot emelnek Szent Orbánnak, a szőlőművelők, kádárok és kocsmárosok védőszentjének. Stolmár István helyi fafaragó munkája az egészalakos szobor. Minden évben Szent Orbán napján, május 25-én ünnepséget tartanak a szőlőhegyen lévő emlékhelynél. Az évek során az Egy falu, egy nóta című programmal tovább színesítették az eseményt, ami abban áll, hogy a különböző településekről érkező csoportokat „megénekeltetik”. A finom nedűk kóstolgatása mellett ez is hozzájárul a jó hangulat megteremtéséhez.

Szent László király szobra a faluban két évvel ezelőtt megtartott fafaragótábor alkalmából készült az azon résztvevő művészek közös munkájának eredményeként. Emellett még egy betlehemi szoborcsoportot is kaptak ajándékba, amit a Pro Szentjobb Alapítványnál őriznek, rendszerint az adventi és a karácsonyi ünnepek alatt kerül ki a köztérre. A falu nagyban kötődik László királyhoz, amikor 1084-ben Nagyváradra érkezett a püspökség megalakításának szándékával, ellátogatott Szentjobbra is, mivel hírét vette, hogy egy bizonyos Mercurius nevű apát itt őrzi a Szent Jobbot. Hálából kőmonostort építtetett a régi faszerkezetű helyett. A történtek okán az akkori Berekis falu nevét Szentjobbra változtatták. Mindezek ismeretében már természetesnek tűnik, hogy Szent István királynak is állítottak szobrot. Büsztje a római katolikus templomkertben található, ugyanakkor termetes alakját is fába faragták. Ez utóbbi alkotás, amely 2018-ban készült el, szintén Stolmár István keze munkájaként, az államalapító király nevét viselő központi iskolaépület előtt lett felállítva.

2020.08.17
Galéria
Kulcsszavak: