Amikor mindenkiről gondoskodunk, a magyarságot segítjük

Öt település, etnikailag vegyes közösség, románok, magyarok, romák alkotják Tóti községet, ahol sok-sok kiegyensúlyozottsággal, odafigyeléssel, kompromisszumokkal tudja Vincze Nándor polgármester újra és újra elnyerni a község lakói többségének a bizalmát.

Mint mai összeállításunkból, az eredmények és fejlesztések felsorolásából kiderül, nem érdemtelenül. A község szimbolikusan is, valóságosan is jó utakon halad, a Bisztra partján odafigyelnek az emberekre, ott, ahonnan kortárs kultúránk két jelese, Gittai Istán költő barátunk és Tóth István fotóművész is származik.

A Tóti Polgármesteri Hivatalban nagy a nyüzsgés a reggeli munkakezdés idején. Folyik az aznapi feladatok leosztása, illetve az előzően már elvégzettekről számolnak be Vincze Nándor polgármesternek a beosztottak. Alig ülünk le az elöljáró irodájában, máris csörög a telefon, pár pillanat múlva egymást követve ketten is bekopognak az ajtón ügyes-bajos dolgaikra remélve a megoldást. Annak ellenére, hogy épp nincs fogadóórája a polgármesternek szóba áll az emberekkel, igyekszik megoldást találni gondjaikra. Gyakran megállítják az utcán is, ami főként olyankor zavaró, amikor fontos dolga akad, de minden esetben meghallgatja a panaszokat. Mert, mint mondja, a bizalmat nemcsak megszerezni, kiérdemelni kell, hanem megtartani is.

Ebben a mondatban foglalható össze Vincze Nándor sikerének titka, aki 27 százaléknyi magyarsággal a háta mögött eddig három alkalommal nyerve választást, foglalhatta el a polgármesteri széket. Már egészen fiatalon az állategészségügyben dolgozott, így szinte minden portán megfordult. Munkája, szorgalma révén megszerette a lakosság. 1996-tól három választási cikluson keresztül alpolgármesterként tevékenykedett. Ebben a minőségében a rábízottaknál sokkal többet vállalt magára. És mindezt látták, értékelték az ott lakók. A román nemzetiségű szavazók is.

A választási eredmények szinte megismétlődtek mindhárom alkalommal, a hétszáz, magyarok által leadott voks mellé, legalább még annyit kapott a román, illetve a román érzelmű roma lakosságtól. Legutóbb a négy kihívója összesen nem zsebelt be ennyit. Előélete, alpolgármesteri ténykedése segítette hozzá első alkalommal a sikerhez, de a továbbiakban sokkal nehezebb munka várt rá. A románok bizalmának megőrzése nem könnyű feladat. Mindig ügyelnie kell arra, hogy a községet alkotó mind az öt településen lehetőleg ugyanazokat a beruházásokat eszközölje. Amikor a románok és a romák által lakott falvakat építi, akkor valójában a magyarok megmaradásába fektet. Mert addig van jövője a magyaroknak, illetve addig fejlődik Tóti, ameddig magyar polgármesterük van. „A magyar elöljáró, amikor a lakosság száz százalékáról egyformán gondoskodik, valójában a sajátjait védi” – osztotta meg politikai ars poeticáját Vincze Nándor.

Még mielőtt a legutóbbi négy év eredményeiről szót ejtettünk volna, a sajátságos román politika „hagyományairól” elmondta, hogy az RMDSZ-en kívül egyetlen párttól sem kaptak segítséget. A román ajkú lakosságot cserben hagyták politikusaik. Nem véletlen az sem, hogy a lakosság számarányának megfelelően a 13  önkormányzati képviselői helyre esélyes három RMDSZ-es helyett, legutóbb hatan jutottak be a szövetség színeiben.

Az évek során több beruházást is eszközöltek, voltak rövidebb lefolyásúak, míg más esetekben ciklusokon átnyúló megvalósítások történtek. A cséhteleki kultúrház felújítása egy 300 ezer eurós beruházás, amely a finisébe érkezett. Jelenleg a tetőzetet állítják össze, az ablakokat, ajtókat szerelik be. Minden településen temetőkápolnát építettek, kivéve Rétimalomtanyát, ahová a jövőben fognak. Gondosan ügyeltek arra, hogy a lakosság számarányától függetlenül azonos méretű és felszereltségű legyen a végtisztesség háza. Bozsalyon 500 ezer eurós beruházással épül a délutáni oktatást segítő after school. Nagy igény van erre az oktatási-nevelési formára a zömében romák által lakott faluban. Itt is a tetőfedés van már csak hátra. A Bisztra-Berettyó

Közösségközi Fejlesztési Társulás által Derna, Vámosláz és Tóti községek közös aszfaltozási munkálatokra nyertek fejenként egy-egymillió eurót. Ebből az összegből készül el többek között a Tótit Micskével összekötő út, amely a Nagyváradra igyekvők számára rövidíti le a távot. Ehhez társul még a szemet gyönyörködtető táj, amely végigkíséri az utazót. A munka jó ütemben halad, a Tótira háruló szakasszal augusztus végére elkészülnek. A Bisztra-patak kettészeli Tóti és Réti településeket. Mindkét faluban zajlanak a hídépítési munkálatok, addig is ideiglenes átkelőt építettek a patakra. Elkezdődtek a versenytárgyalások a csatornázási munkálatok kivitelezésére is. Ez egy nagy beruházás lesz, amely mind az öt községalkotó települést érinti. Az eddigiektől eltérő technológiát alkalmaznak a szennyvíz elvezetésére, amely hatékonyabb működtetést és kevesebb üzemeltetési költséget jelent. Egyúttal a szennyvíztisztító is megépül. A megaberuházás értéke 22 millió lej, s két év alatt kell elkészülnie. A vízhálózat teljes mértékben lefedi a községet, még a tanyavilágba és a temetőkhöz is eljuttatták a vezetékeket. Ez nem kevesebb, mint 50 km összhosszúságú vezetékrendszert jelent. A járdaépítés is folytatódik, ebben az évben három kilométernyi készült el, az ősz folyamán Bozsalyon további 500 méter kerül megöntésre. Az önkormányzat gépparkját is bővítették, számukra fedett parkolót építettek. A közvilágítás modernizálása elkezdődött, első körben a főútvonalakra szereltek ledes izzókat. Az iskolák karbantartására is figyelmet fordítottak, kerítést emeltek, ahol szükséges volt, a tóti gimnázium udvarára sportpályát építenek. A református egyházközséget egy sikeres pályázat elkészítésében segítették, amely a műemléktemplom felújítását célozta meg. Minden évben komoly károkat okoz a gazdáknak a vaddisznók garázdálkodása. Ezúttal nem a vadak okozta terménykárok mértéke felől érdeklődtünk, hanem az általuk terjesztett pestisveszély mértékéről. Vincze Nándor elmondta, hogy a lakosság fegyelmezetten betartotta az ide vonatkozó előírásokat, sikerült kivédeniük a háztáji állatállományt fenyegető veszélyt.

Mielőtt elköszöntünk volna Tóti község első emberétől végigjárjuk a község falvait. Megállapítjuk, hogy még sok mindenről lehetett volna beszélni. Például a szép parkokról. Vincze Nándor szinte mindennap megteszi ezt az utat. Úgy elégedett, ha személyesen is ellenőrzi, hogyan haladnak a különböző munkálatokkal. Amikor ideje engedi, meg-megáll egy kis tereferére az emberekkel, akkor elégedett, amikor másoktól is ezt hallja.

Készült a Tóti Polgármesteri Hivatal megbízásából

2020.08.07
Galéria
Tóti központjának kellemes színfoltjai a parkolóban kihelyezett padok virágokkal
Vincze Nándor negyedik polgármesteri mandátumára készül
Kulcsszavak: