Református zenei élet Paptamásiban

PÁL TÍMEA, a paptamási református gyülekezet kántora a férjével, PÁL LÁSZLÓ lelkipásztorral jó három éve került Tamásiba. Elsődleges feladata kántorként az volt, hogy fellendítse a gyülekezet zenei életét, az istentiszteleti liturgiai éneklés keretében is. Ez sikerült, hiszen különböző zenei csoportok alakultak.

Mivel valamennyi korosztály képviselteti magát a gyülekezetben, ezért a gyermekek számára két-háromszólamú furulyacsoportot indított, az ifjúság bevonásával pedig gitárcsoportot. Felnőttekből álló zenekar is működik, melynek nem az előadásokon való fellépés az elsődleges célja, inkább a gyülekezeti éneklés fellendítése. Énekeltetni próbálják a gyülekezeti tagokat, akár a furulya- és a gitárcsoporttal közösen. Egy egyszólamú amatőr férfikórus is létezik Pál László tiszteletes vezetésével, a tagok lelkes amatőrök. Más gyülekezetek meghívásainak is eleget tesz úgy a zenekar, mint a férfikórus, vagy adott esetben a gitárcsoport is.

Az istentiszteleti alkalmakon elsődlegesen az orgona és a liturgikus énekek szólnak. Rendszeresen, általában kéthavonta tartanak zenés istentiszteleteket, különösen a nagy ünnepek alkalmával. Ezeken énekeket tanítanak, és kinyomtattak belső használatra két gyülekezeti, egyszólamú énekeskönyvet, melyek gyerekeknek és fiataloknak szó énekeket, hitvalló énekeket, népies énekeket, valamint a nemzetközi keresztyén zeneirodalom darabjait tartalmazzák. A gyülekezet örömmel énekel, és a tapasztalatok azt mutatják, az összmunka eredményeként létrejövő zenés istentiszteleteket is nagyon várják.

Készült a Paptamási Polgármesteri Hivatal megbízásából

2020.07.29
Galéria
PÁL TÍMEA, a paptamási református gyülekezet kántora