Tóti mindig felmutat valami újat

Tóti község lakói szorgalmas, pedáns, rendszerető emberek. Polgármesterüket, VINCZE NÁNDORT ugyanezek a tulajdonságok jellemzik. Megbíznak benne a választói, együtt, közös munkával fejlesztik községüket, és mindig fel tudnak mutatni valami újat.

Átutazóként is láthatjuk, hogy ebben a községben rend és tisztaság van, s ez nemcsak a községközpontra, hanem a hozzá tartozó falvakra – Bozsaly, Cséhtelek, Rétimalomtanya, Bisztraterebes – is vonatkozik. Jobban körülnézve pedig mindig felfedezhető valamilyen új beruházás vagy fejlesztés Tótiban. Vincze Nándor régi motoros már a községvezetés terén. 1996-ban RMDSZ-es alpolgármesterként kezdte politikai pályafutását. Három mandátumon keresztül volt alpolgármester, s ez idő alatt kivívta a község lakosainak elismerését, rokonszenvét. Lakossági biztatásra szállt harcba a polgármesteri székért 2008-ban, s RMDSZ-es színekben sikeresen el is foglalhatta. Tette mindezt mindössze 30 százaléknyi magyar lakossággal a háta mögött. A győzelem egyértelművé tette, hogy a község választói nem „csak” a pártra, hanem az EMBERRE szavaztak. Polgármesterként is bizonyította rátermettségét, és a választók, etnikumtól függetlenül, mind a mai napig kitüntetik őt bizalmukkal.

Bizton állíthatjuk, hogy Vincze Nándor felvirágoztatta a község valamennyi települését. Minden fejlesztési, pályázati lehetőségre lecsapott, hogy község hasznára fordítsa. Ehhez persze az is kellett, hogy az önkormányzati képviselőkkel nagyszerű együttműködést, sőt baráti kapcsolatot építsen ki. Nyugodtan állítható, hogy az önkormányzat szekerét együtt és jó irányba húzták. Megvalósításaikról az évek során lapunk hasábjain is beszámoltam. Jelen írásban az utóbbi mandátum eredményeire térek ki részletesebben.

A cséhteleki művelődési ház falai már állnak, jelenleg a födémszerkezet munkálatait végzik. Ahogy mondani szokás, az épület már „pirosban van”. Ebben az évben minden valószínűség szerint készen lesz, beruházási értéke 300 000 euró.

A bozsalyi délutáni iskola falai is állnak már, jelenleg a tetőszerkezetén dolgoznak. Ez egy multifunkcionális épület lesz, mely adott esetben művelődési és közösségi házként is működhet. Beruházási értéke félmillió euró.

Folyamatban van a Bisztra–Berettyó Közösségközi Fejlesztési Társulás keretében 7 kilométernyi út és utca aszfaltozása. Ide tartozik a Tótit Micskével összekötő út is. E pályázaton belül Tóti egymillió euró támogatást kap a munkálatokra.

Cséhteleken 2,3 kilométerrel bővítették a vízhálózatot. Terebesen és Cséhteleken 1-1 km, Tótiban pedig 500 m járdát építettek. Mind a négy településen lekövezett parkolókat alakítottak ki a ravatalozó kápolnák mellett, valamint javították az oda vezető útszakaszokat.

Tótiban a községháza egy újabb melléképülettel gazdagodott: kocsibeállóval és tárolóval az önkormányzat munkagépeinek. A községközpont iskolája pedig új kerítést kapott. Elkezdték a Bisztra-hidak építését is Tótiban és Rétiben.

Van egy nyertes pályázatuk 30 000 euró értékben fertőtlenítőeszközök vásárlására, ez már a közbeszerzés fázisában van. Úgy látszik, fertőtlenítés terén előrelátók voltak, hiszen a mostani helyzetben a fertőtlenítés kiemelten fontos. A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében már végeztek fertőtlenítést a közintézmények környékén és a köztereken. Ezt bizonyos időközökben meg fogják ismételni. A lakosok egészsége elsőrendű szempont!

Elkezdődött a református templom felújítása, itt a pályázat megírásában nyújtott segítséget az önkormányzat, de a továbbiakban is segít mindenben, amit a körülmények megengednek.

A jövőre is gondolnak a tóti elöljárók, ezért beadtak egy egymillió eurós pályázatot szociális lakások építésére és szociális programok finanszírozására. Ebből 600 ezret lakásépítésre fordítanának Bozsalyon, 400 ezret pedig szociális programokra költenének. Folyamatosan figyelik a további pályázati lehetőségeket is, hiszen nagyobb beruházásokat csak ezekkel lehet megvalósítani.

2020.05.22
Galéria
Új járdákat öntöttek
Az iskola új kerítése
Kezdik a födém öntését a bozsalyi délutáni iskolában
Cséhteleken épülhet a művelődési ház teteje
Utak, parkolók a ravatalozó kápolnánál
A református templom felújítását is segíti az önkormányzat
Vincze Nándor a második polgármesteri mandátumát tölti Tóti község élén