Elmarad az egyházmegyei zarándoklati nap

Alább Böcskei László nagyváradi római katolikus megyés püspök körlevelét olvashatják.

Az új idők változásai közepette az elmúlt években örömmel tapasztalhattuk, hogy Szent László király tisztelete egyre népszerűbb és vonzóbb lett a hívek körében. Miután 2010-ben egyházmegyei zarándoklati nappá nyilvánítottam Szent László hagyományos egyházmegyei ünnepét, húsvét V. vasárnapját, hittel és bizalommal sorakoztak fel a zarándokok, hogy egyházmegyénk székesegyházában tiszteletüket fejezzék ki Szent László király ereklyéje előtt, majd hitvallásuk jeleként részt vegyenek a hagyományossá vált hermás körmeneten. Az egyházmegyei zarándoklati nap új forrásokhoz hívott bennünket, hogy Szent László példáját követve bátor helytállással járjuk a megújulás útjait egyéni és közösségi életünkben.

A COVID-19 vírus által okozott világjárványra való tekintettel, illetve a még hatályban levő sürgősségi állapot óvintézkedései miatt fájó szívvel közlöm kedves paptestvéreimmel, híveimmel és minden kedves zarándokkal, hogy ebben az évben NEM tudjuk megtartani hagyományos zarándoklatunkat. Hiszem, hogy szent királyunk ezután sem hagy magunkra bennünket, hathatós közbenjárónk Istennél ezekben az időkben is, amikor nemcsak a korlátozások bénító terhét viseljük, hanem a kilátásba helyezett gazdasági krízissel megélhetésünk veszélyeztetésének aggodalmát is magunkban hordozzuk.

A fentiek értelmében paptestvéreimet arra kérem, hogy 2020. május 10-én, húsvét V. vasárnapján egyazon időben,  11 órakor egyházmegyénk templomaiban Szent László tiszteletére mutassuk be a szentmisét. Erről értesítsük híveinket is, és kérjük őket, hogy kapcsolódjanak be könyörgő imánkban.

A székesegyházban bemutatott szentmisét követően Szent László királyunk ereklyéjével a templom előtti térre fogok kimenni, és a szent király szobra mellől az ereklyével áldást osztok városunkra, egyházmegyénkre, egész népünkre, különösképpen a gyógyulást remélő szenvedőkre. Ezzel is jelezni szeretném mindenkinek, hogy Szent László király közel áll hozzánk, bajainkban és szenvedéseinkben megerősít minket, hogy minden bajtól és veszedelemtől megmeneküljünk.

2020.05.04
Galéria
Fotó: varad.org