Tótinak két könyvtára van

Tóti község lakosainak magas szintű kulturális érdeklődése az olvasás szeretetében is tükröződik. Két könyvtáruk van: az iskolai és a községi. Mindegyik szépszámú állandó olvasóval és alkalmi látogatóval büszkélkedhet.

Az iskolai könyvtár az oktatási intézmény egyik termében van berendezve. Az ’50-es évek óta létezik, könyvállományát akkor a már régebben működő községi könyvtártól kapta. Ekkor lett a településnek két könyvtára. Az iskolai téka adományokból és saját költségvetésből megejtett vásárlásokkal gyarapodott. Kaptak könyveket magánszemélyektől és a Rotary Klubtól. Igyekeznek elsősorban a házi olvasmányokat beszerezni több példányban is, továbbá az ifjúsági irodalomra, a szakkönyvekre, a lexikonokra, enciklopédiákra és szótárakra fókuszálnak. Ezáltal a pedagógusok is hasznos olvasmányokra találhatnak. A városi középiskolákba elkerült diákok is visszajárnak volt iskolájuk könyvtárába, mivel állománya az ő érdeklődési körüket is lefedi.

A polcokon sorakozó kötetek döntő többsége magyar nyelven íródott, de román és angol nyelvű kiadásaik is vannak. Összesen 2600 kötet áll a diákok rendelkezésére, délelőtt a tanítási idő szüneteiben és tanítás után 16 óráig. Vakációban is nyitva tart a téka. A könyvtáros a mindenkori magyartanár, jelenleg Bozsik Vera. Ő a tankönyvfelelős is. Ezekért a munkákért külön juttatás nem jár, csak köszönet. Nyilvántartást vezet a kölcsönzött könyvekről, olvasói lista alapján. Sólyom Judit történelem szakos tanárnővel közösen több hónapos munkával digitális adatbázist készítettek, ebben a diákok kikereshetik az általuk igényelt könyvet. Néhány lexikon és szótár helyben tanulmányozható, nem kölcsönözhető.

Az olvasók száma 80-100 körüli, és állandónak tekinthető, mivel a végzős nyolcadikosok helyére minden ősszel új diákok érkeznek. Számukra évente könyvtárbemutatót rendeznek.

A községi könyvtárral három éve fut közös projektjük, hivatalos partneri kapcsolat alapján. A könyv, világunk fáklyája úgy teszi vonzóbbá, emberközelivé a könyvek házát, hogy havonta valamilyen kulturális eseményt szerveznek. Ez lehet olvasókör, kutatás valamilyen témában vagy felkészülés egy ünnepi eseményre, mint a magyar kultúra napja, március 15., október 6., továbbá szavalóverseny, színjátszó kör, rajzkiállítás stb. Arra is volt példa, hogy a nyolcadikosok ismertették meg a létesítményt az ötödikesekkel, megosztották velük tapasztalataikat, élményeiket.

A könyvállományt az igényeknek megfelelően frissítik, általában évente egyszer. Sajnos az erre szánható összeg nem több 500 lejnél, ezért szívesen fogadnak adományokat. A diákok mindenképpen hozzájutnak a keresett könyvhöz, még akkor is, ha a könyvtáros ezt saját házi könyvtárából adja kölcsön. Rimay Annamária, az iskola igazgatója elmondta, hogy lehetőségeikhez mérten igyekeznek minél több könyvet beszerezni. Mivel magyar iskoláról van szó, elsősorban a magyar házi olvasmányokat, az olvasás ugyanis – meggyőződése szerint – „az anyanyelvoktatás szerves része”.

A községi tékát a jelenlegi könyvtáros, Kozma Melánia és elődje, Corneanu Borbála mutatta be, utóbbi 2004–2012 között töltötte be ezt a tisztséget. A létesítménynek 2007 óta a művelődési központ emeleti része ad otthont. Azelőtt egy romos épületben, méltatlan helyen fogadták az olvasókat.

A mostani hely minden igényt kielégít. 6000 kötettel költöztek be, de mivel a régi épület megviselte a könyvek állagát, sokat le kellett selejtezni. Most 5700 kötetük van, ezek egy részét a magyarországi Rotary Klub és egy magánszemély adományozta. Magyar és román nyelvű szépirodalom, szótárak, lexikonok, enciklopédiák találhatók a választékban. 147 állandó olvasójuk van a községben, közöttük olyan diákok is, akik mindkét könyvtár bejegyzett olvasói. Van egy olvasósarkuk is, itt a nem kikölcsönözhető könyveket lehet tanulmányozni. A hivatalos órarend szerint fogadják az olvasókat, de mivel falun mindenki mindenkit ismer, sürgős esetben nyitvatartási időn túl is kiszolgálják az olvasni vágyókat.

Lehetőségeikhez mérten frissítik a könyvállományt. Digitális információs sarok is van, négy számítógéppel, fénymásolóval, nyomtatóval, kivetítővel felszerelve. Az Iskola másként program keretében a diákok fel szokták keresni a községi könyvtárat is. Mindkét tékát folyamatosan használja a lakosság, így eleget tesznek annak a célnak és igénynek, amiért alapították és működtetik őket.

 

2018.04.29
Galéria
Diákok keresgélnek a polcokon
Órákra készülni, dokumentálódni is lehet az iskolakönyvtárban
A tóti iskolában több mint 60 éve van könyvtár
Rimay Annamária igazgató és Bozsik Vera magyartanár-könyvtáros
A művelődési ház emeletén kapott helyet a községi könyvtár
Corneanu Borbála és Kozma Melánia, a korábbi és a mostani községi könyvtáros
Olvasósarok a községi tékában
Kulcsszavak: