Római katolikus hívek figyelmébe

Exc.Böcskei László nagyváradi római katolikus megyés püspök körlevelét alább olvashatják.

SZIGORÍTOTT RENDELKEZÉSEK A KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉRE

Kedves Paptestvérek, Kedves Híveim!

Az előző körlevelemben ismertetett, a koronavírus-fertőzés megelőzésére elrendelt óvintézkedéseket követve, illetve az államigazgatási szervek újabb rendeletéhez igazodva a következő kiegészítő módosításokat teszem kötelezővé egyházmegyénk területén:

 1. Templomaink nyitva tartásával továbbra is biztosítani szeretnénk a lehetőséget arra, hogy a lelki megnyugvást kereső emberek megtalálják a megerősödés forrásait. Nagy körültekintéssel és a fertőzést megelőző higiéniára vonatkozó intézkedések követésével biztosítsuk templomaink nyitva tartását.
 2. Templomainkban 2020. március 19. reggelétől minden nyilvános liturgiát ideiglenesen felfüggesztünk. A jelenlegi szigorítások feloldásáig nyilvánosan sem szentmisét, sem más liturgikus alkalmat nem tarthatunk templomainkban.
 3. Paptestvéreimet kérem, hogy továbbra is ragaszkodjanak a napi szentmise bemutatásához, történjen ez nép nélkül a templomban vagy más istentiszteleti helyen.
 4. A már felvett miseszándékokat is a hívek részvétele nélkül bemutatott szentmisén végezzük el.
 5. Ahol ez lehetséges meg lehet szervezni a szabadtéri misézést, mindenben igazodva a kültéri rendezvényekre előírt feltételekhez: nem lehet jelen több mint 100 (száz) személy, a résztvevők pedig kötelesek legalább karnyújtásnyi távolságot tartani egymástól. A szabadtéri szentmiséket rövidített formában végezzük, a hívek pedig vállalják fel a szabadtéri szentmise követésével járó áldozatot.
 6. A püspöki székesegyház előtti téren vasárnaponként szabadtéri szentmisét mutatunk be 8.00, 10.00, 11.30 és 18.00 órai kezdettel.
 7. A rendkívüli állapotra való tekintettel azok, akik nem tudnak részt venni a vasárnapi vagy ünnepnapi szentmisén felmentésben részesülnek azzal a feltétellel, hogy otthonukban imádságos lelkülettel, lehetőség szerint a szentmise-közvetítéseket követve megszentelik az Úr napját.
 8. Próbáljunk meg bekapcsolódni a szentmise-közvetítésekbe, amelyekről egyházmegyénk honlapján (www.varad.org) tájékozódhatunk.
 9. A kézbe történő áldoztatásra való tekintettel javasoljuk, hogy az adománygyűjtést (perselyezést) az áldoztatás után végezzék el.
 10.  A megszorító intézkedések közepette is igyekezzünk lehetőséget biztosítani híveinknek a szentgyónás elvégzésére. Tanúsítsunk elővigyázatosságot a gyóntatási lehetőség kialakításában: lehetőleg ne zárt helyen történjen a gyóntatás, és tartsuk meg az előírt távolságot.
 11. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a szentségek által idős és beteg testvéreink is részesülhessenek Isten erősítő, gyógyító és vigasztaló kegyelmében. Nagy elővigyázatossággal járjunk el, amikor beteghez hívnak, a kórházi betegellátást pedig az illetékes hatóságok előírásait követve végezzük.
 12.  A temetések végzésével kapcsolatban is a helyi hatóságokhoz kell fordulni érdemi információért.
 13. Minden plébániai közösségben figyeljünk a betegekre és az egyedülállókra. A hatóságokkal való együttműködésben szervezzük meg a szükséget szenvedők megsegítését. 
 14.  A Püspöki Hivatal irodái továbbra is nyitva vannak, viszont kérjük, hogy személyesen csak sürgős esetekkel keressék fel a püspökség munkatársait. Minden más ügyben a dmvl@rdsr.ro e-mail címen forduljanak hivatalunkhoz.
 15. A plébániák irodáit a megfelelő óvintézkedések betartásával tartsuk nyitva, buzdítva híveinket arra, hogy a megszorítások mellett tartsanak ki az imádságban, az Isten- és az emberszeretetben, és ajánlják fel a jelenlegi próbatételeket a szenvedő lelkek üdvösségéért.
 16. Paptestvéreimet kérem, használják plébániáik varad.org végződésű e-mail címét. A következő napokban és hetekben ezen a hálózaton tudunk kapcsolatot tartani, valamit a WhatsApp telefonos applikáció Papok Varadi Egyhazmegye levelező listáján.  Mindenkit arra kérek, kapcsolódjon be ezekbe a hálózatokba, hogy időben értesüljön a küldött információkról.
 17. Arra kérem minden kedves paptestvéremet, figyeljünk egymásra! A fiatalabb és egészségesebb paptestvérek ajánlják fel segítségüket azoknak, akik koruk vagy betegségük miatt inkább veszélyeztetettebbek. Mindenkinek köszönöm készségét és áldozatvállalását!

A Romániai Püspöki Kar 2020. március 22–24. között (vasárnap, hétfő, kedd) imahadjáratra hív mindenkit a koronavírus terjedésének megfékezésére. Főtisztelendő Paptestvéreimet arra kérem, hogy a fent jelzett napokon, 15-17 óra között, a rózsafüzér négy koszorújának elimádkozásával csatlakozzanak az imahadjárathoz, és híveiket is buzdítsák, hogy egyénileg kapcsolódjanak be.

Az itt felsorolt rendelkezések és ajánlások mindaddig érvényben maradnak, amíg újakat nem teszünk közzé.  Kérem, nagy odafigyeléssel és sok türelemmel magyarázzuk meg híveinknek, hogy a jelenlegi helyzetben, saját magunk és környezetünk érdekében alkalmazkodnunk kell az előírásokhoz. A megszorítások ellenére ne feledkezzünk meg arról, hogy életünk az Úr kezében van! Isten velünk van a jólétben, de a megpróbáltatásokban különösen is gondunkat viseli. Ajándékként fogadjuk tőle életünk minden pillanatát, és fáradhatatlanul kérjük: kegyelméből könnyítse meg sorsunkat, és oltalmazza az egész világot.

Nagyvárad, 2020. március 18-án

†Böcskei László

megyés püspök m.p.

2020.03.19
Galéria