Ima, koronagyűlés, könyvbemutató, hittanolimpia, Caritas-közgyűlés

Ima a politikai üldözöttekért

Március 9-én, hétfőn a kommunizmus áldozatainak emléknapján 19 órai kezdettel a 40 Vértanú Egyesület a nagyváradi keresztény felekezetek képviselőivel közösen a romániai politikai üldözöttekért szervez imaalkalmat a nagyváradi ferences kolostor előtti téren (Olaszi park). Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Elkezdődik a székesegyház orgonájának szétbontása

Miután Böcskei László nagyváradi római katolikus megyés püspök és a Vox Humana Kft. képviselője, Bartis Szabolcs, orgonaépítő 2020. február 6-án aláírta a székesegyház orgonája felújításának feltételeit rögzítő szolgáltatási szerződést, március 10-én, kedden elkezdődik az orgona szétszerelése és elszállítása. Az orgona javítására és bővítésére a szerződésben a felek 20 hónapos megvalósítási időben egyeztek meg.

Koronagyűlés Nagyváradon

Március 12-én, csütörtökön 10 órakor a nagyváradi római katolikus székesegyházban tartandó szentségimádással veszi kezdetét az idei első koronagyűlés (papi továbbképző). Ebből az alkalomból Nagyváradra érkezik az egyházmegye papsága, hogy közös továbbképzőn vegyen részt a püspöki székvárosban. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jegyében szervezendő koronagyűlés előadója Ft. Blanckenstein Miklós, a Budapest-esztergomi Főegyházmegye pasztorális helynöke.

 

Könyvbemutató a püspöki palota dísztermében

Március 13-én, pénteken 17 órakor a püspöki palota dísztermében Szent László királyról szóló konferencián mutatják be Jánó Mihály Szent László a hitvalló lovagkirály – A Szent László-legendák falképei a székelyföldi templomokban című kiadványát. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Hittanolimpiák megyei szakasza

Március 14-én, szombaton szervezik országszerte a hittanolimpiák megyei szakaszát. Az előző évekhez hasonlóan a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye diákjai is részt vesznek a Nagyváradon, illetve Zilahon szervezendő eseményeken. Adja meg nekik az Úr „az értő elme élességét, az emlékezet megtartó erejét, a tanulás könnyű útját, az értelmezés finomságát, a beszéd könnyed folyását.” (Aquinói Szent Tamás)

Szentmise a Vártemplomban

A hónap harmadik vasárnapján, március 15-én 16 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen esti dicsérettel egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Pálos István főesperes-kanonok, várad-szőllősi plébános.

Ökumenikus ima a szabadságharc hőseiért

Március 15-én, vasárnap 17 órakor a város keresztény felekezetei közösen imádkoznak a nemzeti egységért, az egységes nemzetért a várad-olaszi református templomban. Az ökumenikus rendezvényen részt vesz Böcskei László megyés püspök is.

Szentségimádás Tenkén és Újsástelken

A hónap harmadik vasárnapján, március 15-én Tenkén és Újsástelken lesz a híveknek lehetőségük az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.

Éves közgyűlés a Caritas Catolica nagyváradi székhelyén

Március 16-án, hétfőn tartják a nagyváradi Caritas Catolica éves közgyűlését, amelyen részt vesz Böcskei László megyés püspök is. A találkozón kiértékelik az intézmény elmúlt évi tevékenységét, és meghatározták a 2020-as stratégiáját. A közgyűlés a 11 órakor kezdődő szentmisével ér véget, amelyen különösképpen az intézmény élő és elhunyt jótevőiért imádkoznak a Caritas Catolica munkatársai.

2020.03.09