Felújítják a székesegyház orgonáját

A Bihar Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Ügynökség és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség más romániai, illetve magyarországi partnerekkel együttműködésben valósítja meg a határ menti, Bihar és Hajdú-Bihar megyei idegenforgalom és kézművesség színvonalának emelését szolgáló, határon átívelő képzési és támogató hálózat kiépítésére vonatkozó projektet. Ennek része a váradi bazilika orgonájának restaurálása is.

A RO–HU398 kóddal rendelkező, „Creating and developing a crossborder polycentric network for training and support to increase the quality of tourist and handcraft cross-border services in the counties of Bihor and Hajdú-Bihar” nevet viselő projektet 2019. március 1. és 2021. augusztus 31 között ültetik gyakorlatba. A 2 718 106 euró összfinanszírozású projekt anyagi hátterét az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja az Interreg V Románia–Magyarország (2014–2020) programon belül. Egyik fő célja a turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó humán erőforrás hosszú távú fejlesztése Bihar és Hajdú-Bihar megyében. Az említett cél megvalósítása érdekében olyan képzési központokat alakítanak ki, amelyek elősegíthetik a különböző turisztikai szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztését. A projekt kínálta lehetőségekkel élve a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kulturális örökségének megismertetését szolgáló humán erőforrás (orgonista, restaurátor, muzeográfus, kiállítási kurátor) kiképzését tűzte ki célul, valamint a nagyváradi székesegyházban található, a XVIII. század végén Fridolin Ferstl bécsi orgonaépítő által készített, majd az 1890-es években az Országh orgonaépítő manufaktúra által jelentősen átépített orgona felújítását szeretné megvalósítani.

A beszerzési eljárás lefolytatása után az orgona felújításra a gyergyószentmiklósi székhelyű és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező Vox Humana Kft. kapott megbízást. Az értékes hangszer felújításának feltételeit rögzítő, bruttó 351 492,13 euró értékű szolgáltatási szerződést február 6-án Nagyváradon írta alá a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség részéről Böcskei László megyés püspök, illetve a céget képviselő Bartis Szabolcs orgonaépítő. Az orgona javítására és bővítésére a felek 20 hónapos megvalósítási időben egyeztek meg.

A székesegyház karzatán, az orgona mellett megszervezett ünnepi momentumon, amelyet Böcskei László püspök történelmi pillanatnak nevezett, részt vett a szerződő feleken kívül Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke, Dumitru Sim, a Bihar Megyei Turisztikai Desztináció Menedzsment Ügynökség ügyvezetője, dr. Walter Kindl professzor, a püspökség szakmai tanácsadója ebben a projektben, valamint Csorba Sándor projektmenedzser.

Dr. Walter Kindl az orgona rövid történetét és technikai jellegzetességeit mutatta be. Dumitru Sim örömét fejezte ki, amiért egy olyan projektnek lehet a munkatársa, amelyben egyházak vesznek részt úgy, hogy vallásos, kulturális és turisztikai jellegű értékeiket a nagyközösség javára fordítják. Bartis Szabolcs nagy kihívásnak nevezte a munkát, egyben nagy megtiszteltetés is számára, hogy egy ilyen híres és értékes hangszer helyreállításával bízták meg. Pásztor Sándor hangsúlyozta, hogy sok projekt esetében az előkészítő papírmunka többet tart és nagyobb mennyiségű, mint maga a kivitelezés, most is hasonló az eset. A megyei tanács elnöke azt is elmondta, hogy jelen pályázattal koncepciót is váltottak, hiszen nem infrastrukturális dolgokba, hanem a kulturális örökség bemutatásába és az ehhez szükséges humán erőforrás alakításába fektetnek be.

A felújítás legkésőbb március elején látványos lesz, amikor is szétszerelik az orgonát.

2020.02.12
Galéria
Dr. Kindle Walter, Bartis Szabolcs, Böcskei László, Pásztor Sándor, Dumitru Sim és Csorba Sándor a megbízási szerződés aláírásán
Több mint kétszáz éves a bazilika orgonája