A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség karácsonyi és újévi központi programjai

Főpásztori köszöntés

December 20-án, pénteken 11 órakor a püspöki palota dísztermében az egyházmegye papjai és szerzetesei a főpásztorral közösen hangolódnak rá karácsony ünnepére. December 21-én, szombaton 16.30 órakor az Egyházmegyei Hivatal és a székesegyház alkalmazottai ünneplik Jézus Krisztus születését. Ez alkalommal a civil munkatársak családjaiból származó gyermekek bemutatják karácsony ünnepére készített műsorukat.

Adventi gyertyagyújtás a székesegyház előtt

December 21-én, szombaton 19 órakor lobban lángra a negyedik gyertya a nagyváradi római katolikus székesegyház mellett felállított, két méter átmérőjű koszorún. Az Élet Kenyere Közösség által előkészített szertartást követően a katolikus Karitász munkatársai meleg teát, a családos csoport tagjai zsíros kenyeret kínálnak az ünneplőknek.

Karácsonyi és újévi miserend

December 24-én, kedden 15 órakor Böcskei László megyés püspök a Szent Márton Idősotthonának kápolnájában mutat be karácsonyi ünnepi szentmisét az intézmény lakói és alkalmazottai körében.   

December 24-én, kedden, szenteste 23 órától orgonakoncert lesz a székesegyházban, ezt követi karácsony ünnepének meghirdetése és az ünnepélyes éjféli szentmise, melyet Böcskei László megyés püspök celebrál 24 órai kezdettel. A szentmise zenei részét Wolfgang Amadeus Mozart D-dúr miséje és karácsonyi népénekek képezik, amelyeket a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara ad elő Kristófi János irányításával.

December 25-én, szerdán Jézus Krisztus születésének ünnepe, karácsony. Az ünnepi szentmisét a megyés püspök 11 órakor mutatja be. A szentmise zenei részét Wolfgang Amadeus Mozart D-dúr miséje és karácsonyi népénekek képezik, a melyeket a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara ad elő Kristófi János irányításával. A 18 órakor kezdődő szentmise után adják át a gyermekek az általuk összeállított karácsonyi műsort ajándékul a nagyváradi hívek számára.

December 26-án, csütörtökön, karácsony ünnepének második napján Böcskei László megyés püspök a nagyváradi fegyházban mutat be szentmisét 11 órai kezdettel.

December 29-én, a szent család vasárnapján az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik, amelynek keretében a főpásztor megáldja a város jubiláns házaspárjait.

December 31-én, kedden, a polgári év utolsó napján Böcskei László megyés püspök 18 órakor mutatja be az év végi hálaadó szentmisét. 24 órai kezdettel Mons. Fodor József általános helynök mutatja be az új esztendő első szentmiséjét.

2020. január 1-én, szerdán Szűz Mária, Isten Anyjának ünnepe, egyben a béke világnapja. Böcskei László megyés püspök 11 órakor mutatja be az ünnepi szentmisét Isten bőséges áldását kérve az új polgári év kezdetén a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye hívei számára. Ezen a napon 8–17 óra között a püspöki palota kápolnájában örökös szentségimádás van.

2020. január 6-án, hétfőn, vízkereszt ünnepén a főpapi szentmise 11 órakor vízszenteléssel kezdődik a nagyváradi székesegyházban.

2019. december 24. és 2020. január 7. között az Egyházmegyei Hivatalban nincs ügyfélfogadás.

2019.12.17
Galéria