Ezüstgyopár díjas a szalontai tanárnő

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) kétévente Ezüstgyopár díjjal jutalmazza azokat a pedagógusokat, akiknek életpályája példaértékű, munkásságuk, alkotásuk maradandó értéket teremtett. A legutóbbi díjátadáskor a nagyra becsült nagyszalontai nyugalmazott matematikatanár, Turzó Zsuzsanna is átvehette a jeles kitüntetést.

Az elismerést a szakmai szövetség megyei és körzeti szervezetei elnökeinek javaslata alapján olyan Romániában élő pedagógusok kaphatják meg, akiknek kiemelkedő tevékenysége a romániai magyar közoktatás megmaradását, fejlesztését, az anyanyelvű kulturális örökség megtartását szolgálta. Az idén kitüntetett Turzó Zsuzsanna sok éven át óriási felkészültséggel, igényességgel, nagy tudással ismertette meg a diákokkal a matematika szépségeit, valamint aktív szervezője volt a Nagyszalonta körzetében megrendezett Zrínyi Ilona Matematikaversenyeknek, illetve a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenynek is.

Amint a méltatásból kiderült, a kitüntetett elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, s 1968-ban végzett a nagyváradi Pedagógiai Főiskola matematika szakán. Tanári pályáját a Bihar megyei Homorog faluban kezdte matematika- és fizikaoktatással. Nyolc év után – mivel tanulók hiányában megszűnt az V–VIII. osztályos oktatás a faluban – helyettes tanárként folytatta munkáját Nagyszalontán az Arany János Középiskolában, majd 1980-tól kinevezett tanárként az Arany János Általános Iskolában, a mai Arany János Elméleti Líceumban. 2010-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig itt dolgozott. Nyugdíjasként is számíthat rá a magyar iskola. Pályáján a szakmai továbbképzés folyamatos volt, sikeresen teljesítette a második, majd az első fokozat megszerzéséhez szükséges vizsgákat. Az iskola matematikaoktatásának meghatározó alakja, katedrafelelősként rendszeresen megosztotta tapasztalatait a tanár kollégákkal a módszertani körökön, tanácskozásokon.

„Tevékenységét az igényesség magas foka jellemezte mind önmagával, mind diákjaival szemben. Tanítványait odaadással, pedagógiai felelősséggel, szakértelemmel nevelte a szó nemes értelmében. Türelemmel, szeretettel segítette át a közepes és gyengébb képességű tanítványokat is a matematika nehézségein” – áll a laudációban.

Turzó Zsuzsanna így vall tanári pályájáról: „Alapelvem az volt, hogy a gyerekek ne félelemmel jöjjenek az órámra, próbáltam megszerettetni az anyagot, mindig azt kerestem, hogyan mutathatom meg a matek gyakorlati hasznát.”

A díj átvételének különleges pillanatáról a következőket mondta lapunknak: „Nagyon felemelő érzés volt a 43 díjazott között lenni, még akkor is, ha a matematika nem olyan látványos, mint az irodalom, történelem és zene. Negyvenkét éven át tanítottam a matematika rejtelmeire a gyerekeket, majd a nyugdíjazásom után nyolc évvel újra a katedra mögé álltam. Boldogsággal tölt el, hogy ilyen sok év után is számos diákommal tartom a kapcsolatot, sok egykori tanítványom életpályáját követem, és nagyon örülök annak, hogy ők is szívesen emlékeznek rám. Nagyon büszke vagyok arra a sok egykori diákomra, akinek az életútja alakulásához részben én is hozzájárultam. A kitüntetés pedig igazi megkoronázása a tanári pályámnak, rendkívül elismerő és örömteli élmény.”

 

2019.12.14
Galéria
Az Ezüstgyopár díj, az áldozatos munka jutalma
Turzó Zsuzsanna meghatottan vette át a kitüntetést