Kurucünnep a Hegyközben

Bihar megye több településéről és a határon túlról is érkeztek hagyományőrzők a Hegyközcsatárban megtartott III. Kuruc népünnepélyre. Az augusztus végi eseményen kettős könyvbemutatóra is sor került.

Még mielőtt a hegyközcsatári eseménycsokor elkezdődött volna, a hagyományőrzők Biharon megkoszorúzták az 1704. január 7-én hősi halált halt kurucok emléktábláját.

A központi rendezvény a református templomban istentisztelettel kezdődött, Miklós Csaba Péter helyi lelkipásztor hirdetett igét. Az üzenet központi gondolata Istennek népünk iránt soha el nem fogyó kegyelmét és irgalmát hangsúlyozta. Ennek köszönhető, hogy fennmaradt a magyarság, pedig hajlamosak vagyunk elfeledkezni a Teremtőről. Legtöbbször csak a baj és a veszély terel minket hozzá, serkent összetartásra – állapította meg a tiszteletes.

A gyülekezet Nagy Géza Kórusának szolgálata után Gellért Gyula hagyományőrző ezredes, az esemény mozgatórugója köszöntötte a résztvevőket. Vadász István hagyományőrző dandártábornok a találkozó kettős célját fogalmazta meg: egyrészt a kuruc és a középkori hagyományok ápolása, másrészt a határon innen és túl élő magyarok egymásra találása. Ezután a jelen lévő csapatok néhány mondatban bemutatták eddigi tevékenységüket, majd a község polgármestere, Bónisz Sándor szólt az egybegyűltekhez. Vitéz Meleg Vilmos színművész, hagyományőrző ezredparancsnok nemzeti érzelmeket felizzító versösszeállításának meghallgatása után vitéz Nagy Árpád Magyarország történelme röviden című könyvét mutatták be.

A nagyszalontai szerző immáron harmadik könyvét Oláh Attila tépei (Magyarország) református lelkipásztor méltatta. A kötet végigkíséri a magyarság történetét a honfoglalástól a 2014-es magyarországi országgyűlési választásokig. A szerző hosszas, történelmi vetületű előadása során a XX. századi magyar történelem sarkalatos pontjait érintette.

A Himnusz közös eléneklése után a templomkertben folytatódtak az események, elsőként Molnár István citerazenei összeállítással szolgált, Papp Lajos pedig katonadalokat énekelt. Majd megkoszorúzták báró Wesselényi Pál kuruc tábornoknak a templom falán lévő emléktábláját, elénekelték a Szózatot, és a református gyülekezeti házhoz vonultak a hagyományőrzők. A hőség ellen kellemes hűvöst nyújtó teremben mutatták be Pataki István Nagymerev nem búcsúzik című verseskötetét. Az erotikus, pajzán verseket tartalmazó kötetnek a hagyományőrző rendezvény programjában való szerepeltetése kakukktojásnak tűnhetett, de amint elhangzott, a testiség, a szerelem nemzetstratégiai kérdés a magyarság megmaradása szempontjából. A versekből Meleg Vilmos szemezgetett, majd a 13 kötetes szerző vallott önmagáról, költészetéről, a sajtó jelenlegi állapotáról, az élet sarkalatos kérdéseiről.

A nap folyamán tovább gyarapodott a kuruc hagyományőrzők tábora, fiatalok és felnőttkorúak tettek ünnepélyes esküt a történelmi zászlók alatt, majd Gellért Gyula megáldotta az újoncokat. A népünnepély zárásaként a résztvevők díszes hintókba, fogatokra ülve elzarándokoltak a bujdosó kurucok egykori gyűléshelyére, a csatári erdőszélre, s ott további hagyományőrző programok következtek. Többek között Bokor Zoltán és Létai Zoltán partiumi íjászok röppentették a nyílvesszőket, míg Piroska János hagyományőrző tüzér ezredes vezetésével kuruc puskások látványos bemutatót tartottak.

 

2019.10.23
Galéria
Felnőtt és gyerek újonc kurucok eskütétele
Felnőtt és gyerek újonc kurucok eskütétele
A nagyszalontai kiadvány
Nagy Árpád kötetbe foglalta a magyarok történetét
A versgyűjtemény
Meleg Vilmos adott ízelítőt Pataki István legújabb kötetének verseiből a Gellért Gyula által szervezett rendezvényen
Molnár István citerázott
Miklós Csaba Péter hegyközcsatári református lelkipásztor és tépei vendége, Oláh Attila
Megkoszorúzták a kuruc tábornoknak a templom falán elhelyezett emléktábláját
Kulcsszavak: