Születésnappal egybekötött könyvbemutató

Szerdán mutatták be a nagyváradi Illyés Gyula Könyvesboltban Dánielisz Endre Nyelvőrség Biharországban című kötetét, és a szerzőt közelgő 93. születésnapja alkalmából is köszöntötték.

Dánielisz Endre tanár úr ismét tanúságot tett fantasztikus szellemi frissességéről, humoráról, miközben Szűcs Lászlóval, a Várad kulturális folyóirat főszerkesztőjével és Szilágyi Aladár közíróval beszélgetett, felidézve pályájának fontosabb eseményeit is.

Az írások – kettő kivételével, melyek Bihari Naplóban láttak napvilágot, de tematikailag illeszkednek a kötetbe – a Biharországban jelentek meg az elmúlt években. Amint Szilágyi Aladár elmondta, más kötetbe rendezve olvasni az írásokat, melyeket nem közlési idejük, hanem tematikájuk szerint válogattak össze, hiszen vannak nyelvművelési, nyelvhelyességi, Arany Jánoshoz kötődők is a kötetben.

Szűcs László kérdéseire válaszolva Dánielisz Endre felidézte a száz éve született Hubay Miklóssal való nagyszalontai találkozásukat is, de mesélt tanítói, lévita lelkészi, pedagógia–lélektan diplomáinak megszerzéséről, az Arany-múzeumról, ahonnan azért mozdították el, mert nem állt a szekuritáte besúgójává, és tanári pályájának kalandjairól is. Nyolc nyelvet tanult, ebből négyet – orosz, francia, latin, eszperantó – tanított is vagy líceumban, vagy – mivel ismételten nem vállalta a kollaborálást – elemi iskolában szülővárosában, Nagyszalontán. A tanúr úr egyébként a finnugor elmélet híve, lelkesen mesélt finnországi levelezőpartneréről, észtországi, tallinni útjáról s az itt megismert emberekről is.

Megmutatta azt az annak idején egy pengőért vásárolt könyvecskét, Pintér Jenő akadémikus 1938-as kiadványát, melynek hatására kezdett a magyar nyelvvel foglalkozni, bár azt fenntartja: ő nem nyelvész, mert arról nincs diplomája. S mintha egy rögtönzött tanórán lettünk volna néhány gyors példával illusztrálta a kerülendő – bár az -endő-andózást sem szereti a tanár úr – latin eredetű szavakat, hiszen a generáció helyett ott a nemzedék, az akta helyett az irat vagy ügyirat, az optimista helyett a derűlátó, a pesszimista helyett a borúlátó stb. Ami pedig Arany Jánost illeti: „őróla írnom kellett” – mondta a tanár úr, akit az est végén egy születésnapi tortával leptek meg a házigazdák.

2018.04.06
Galéria
A 93. születésnapját ünneplő Dánielisz Endre legfrissebb könyvét Váradon is bemutatták
Nyolcvan éve őrzi a Tanár Úr azt a kis kötetet, amelynek nyomán maga is nyelvőrző lett
Dedikált is a szerző
Szilágyi Aladár, Dánielisz Endre és Szűcs László az Illyés Gyula Könyvesboltban rendezett könyvbemutatón