Angolra hangol Margitta

Az anyanyelv és az állam nyelvének ismerete mellett napjainkban nagyon fontos egy világnyelv legalább kommunikációs szintű ismerete. A margittai tanítók átlátták ezt, és több mint egy évtizede megszervezik a nyári vakációban az általános iskolások számára az angoltábort.

A nyári angoltábor margittai meghonosítása Almási Judit és Fügedy Anikó tanítónők érdeme. Akkoriban Szántó Ildikó a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat nagyváradi kirendeltségének alelnöke volt, leánya pedig évfolyamtársa Almási Judit leányának. Általuk jutott el az információ Margittára, hogy lehetőség van angoltáborok szervezésére az Egyesült Államokból érkező egyetemisták részvételével, akik ingyen és bérmentve oktatnak. Ezzel ők tejesítik kötelező nyári gyakorlati munkájukat, a margittai diákok pedig lehetőséget kapnak a nyelvtanulásra.

Az oktatók a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közvetítésével érkeztek Margittára, szállásukról és ellátásukról önkéntesek gondoskodtak. A helyszín kezdetben a vegyes tannyelvű általános iskola volt, 2012-től pedig az önálló magyar iskola, a Horváth János Elméleti Líceum lett. Szintén önkénteseknek köszönhető, hogy be tudták szerezni a táborhoz szükséges kellékeket és a mindennapi meglepetés ajándékokat. 2016-ig önerőből tartották fenn magukat, 2017-ben és 2018-ban a magyar iskola mellett működő civil szervezet, a MOST is támogatta tevékenységüket a helyi, illetve a megyei tanácshoz benyújtott pályázat által. A három táborozós hét egyharmadának költségeit a civil szervezet finanszírozta.

Az idei tábor egyhetes volt, és költségeit a Vidéki Ifjúsági Szövetség (Vidifisz) vállalta magára. A szervezet vezetői, Boda Gergely elnök és Demián Zsolt ügyvezető elnök azonnal igennel válaszoltak a főszervező Fügedy Anikó kérésére, mivel ők tudatában vannak a nyelvtanulás fontosságának. Támogatásuknak köszönhetően a szükséges kellékek, a napi meglepetések mellé táborzáráskor mindegyik résztvevő kap az eseményt megörökítő oklevelet és egy pólót is.

A gyerekek mindegyik turnusban játszva, szórakozva tanulták az angol nyelvet: zenét hallgattak és énekeltek, filmeket néztek, drámapedagógiai foglalkozásokon vettek részt, sőt sportoltak is. A tanárok óránként cserélődtek, egyetlen dolog volt állandó: az angol nyelvű kommunikáció. Minden résztvevő kapott egy gyűjtőmappát, ahová a feladatlapjait helyezte, ezt a tábor végén hazavihette. 2015-ig rendszeresen, évenként érkeztek az USA-ból az oktatók a Learning Enterprises Alapítványnak köszönhetően: Lilia Vreeland, Amber Lee, Eli Roth, Jarret Freeman, Elaine Colligan, Amy Windeknecht, Kayla Marie Corcoran. Két alkalommal a skót Hamish John Buchan, a British Council munkatársa is besegített az oktatásba, új módszerekkel gazdagítva a részt vevő pedagógusokat. Érdekességként skót táncokat is tanított a gyermekeknek. A vendégoktatókat mindig kiegészítették itthoni önkéntesek, hogy egyszerre több csoportnak tarthassanak foglalkozást. Egyikben a szókincset fejlesztették, a másikban a nyelvtant gyakorolták, a harmadikban beszélgettek, a negyedikben pedig játszva vagy sportolva tanultak. A munkaterveket Fügedy Anikó készítette el, és angol szakos tanárként ő maga is tanított, a technikai dolgokat pedig a másik főszervező, Almási Judit intézte. Továbbá ő tartotta a kapcsolatot az önkéntesekkel és a szülőkkel.

2016-tól már nem jöttek vendégoktatók, ennek ellenére az önkéntes tanároknak – Sipos Ágnes, Gheorghiu Andrea, Péter Nóra, Lázár Tekla, Horváth Ingrid, Ianc Dorotea – köszönhetően „életben tartották” a tábort. Munkájukat segítették a Horváth János Elméleti Líceum tanítói. Az elemi iskolában Fügedy Anikó által tanított, majd Margittáról az Egyesült Államokba áttelepült, de itthon vakációzó diákok is részt vettek „tanárként” a programban: Bebek Christopher és testvére, Paula.

Az idei oktatók Fügedy Anikó és Péter Nóra tanárnők, valamint a Bebek testvérek voltak. Objektív okokból most csak az előkészítő és elemi osztályosokat fogadták, a főszervező szabadideje ugyanis egyéb tanügyi elfoglaltság miatt korlátozott volt, így a résztvevők száma az eddigi több mint száz főről félszázra csökkent. A szervezésben oroszlánrészt vállalt Almási Judit, a legaktívabb szponzor pedig Bereczki Klára érmihályfalvi óvónő és Szűcs Andrea érszőlősi pedagógus volt. A legkisebbekkel a nyelvet már aránylag jól beszélő önkéntes diákok foglalkoztak, Dulli Patrícia és Pál Evelin.

A táborba kezdettől fogva kivétel nélkül mindenkit felvettek nemzetiségre, lakhelyre való tekintet nélkül. A jelentkezők között voltak román anyanyelvűek is. Sokan érkeztek más megyéből, illetve a megye más városaiból, falvaiból, de arra is volt példa, hogy az Angliába vagy az USA-ba áttelepült gyerekek margittai vakációjuk egy részét töltötték az angoltáborban. A program nagyszerűsége abban rejlik, hogy a tábor résztvevői játék közben tanulják az angol nyelvet, kötelezettségek, megkötöttség nélkül, szabadon.

2019.09.25
Galéria
Teremfoglalkozás
Játék az iskolaudvaron
Fügedy Anikó főszervező
Az idei táborzárón is jól szórakoztak
A 2017-es oktatói csapat
Emlékfotó 2015-ből