Pszichológus, szervező, polgármesteri tanácsadó

Manapság egyre több munkahely betöltéséhez van szükség pszichológiai alkalmassági vizsgára. Sajnos kevés pszichológus jut el oda, hogy magánpraxist indítson, melyben ilyen képességfelmérést tud végezni. BOTOS SÁNDOR ezt az utat választotta Margittán.

Nagyobb vállalatokban, iskolákban, különféle intézményekben kötelezően lennie kell egy pszichológusnak, de pszichológiai felmérés szükséges a szállításban, a nemzetbiztonsági rendszerben és a kriminológiában dolgozók alkalmasságának elbírálásához is. Ezzel magának az egyénnek és környezetének a biztonságát is védik. A margittai Botos Sándor egyike azon kevés pszichológusnak, aki kiállíthat alkalmassági igazolást. Képességeit a helyi önkormányzatban is kamatoztatja, mivel ő a polgármester egyik teljes állású tanácsadója. Jó munkabeosztással emellett ellátja a tennivalóit a szakrendelőjében is. Munkavállaláshoz, szállításban való munkavégzéshez és fegyverviselési engedélyhez szükséges igazolásokért keresik fel. Kabinetjét megosztotta egy szakmabeli kollégájával, így nincs fennakadás az ügyfélfogadásban.

Botos Sándor 1981-ben született Margittán, ott végezte tanulmányait érettségiig, majd Nagyváradon folytatta az Ady Endre Sajtókollégiumban. Itt fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy a pszichológiai ismereteknek az élet sok területén hasznát veheti. Jó kiegészítője lehet a médiaismereteknek. Ezért a sajtókollégium elvégzése után sikeresen felvételizett a Babeș–Bolyai Tudományegyetem távoktatásban működő pszichológia karára. Közben a margittai információs irodában dolgozott, ott a magyarigazolványokat igénylők iratcsomóit vették át az ügyfelektől és továbbították a nagyváradi központba. Margitta 20 kilométeres körzetében járta a falvakat is, és begyűjtötte a kérelmeket. Egy ideig az RMDSZ-es margittai parlamenti iroda egyik vezetője volt.

Az egyetemi tananyagot csütörtöktől vasárnapig tartó „kemény hétvégeken” kellett elsajátítaniuk a távoktatásban tanulóknak, Kolozsváron. A tanárok nem adtak engedményt, a követelmények azonosak voltak a nappalisokéval, mondta Botos Sándor. Egyedüli engedmény az volt, hogy a gyakorlati képzésre nem kellett Kolozsvárra menniük, hanem a követelményeknek megfelelő mentornál elvégezhették azt a lakhelyükhöz közelebb. Ő 2007-ben diplomázott, államvizsga-dolgozatát iskolapszichológiából írta. Beiratkozott a Romániai Pszichológusok Kollégiumába, ez alapfeltétele annak, hogy dolgozhasson egy már gyakorlott szakember mellett. A Nagyváradon eltöltött gyakornoki éve után már önállóan dolgozhatott, de objektív okokból csak 2012-ben nyitotta meg saját rendelőjét. Pszichológusi munkája mellett 2006 és 2008 között, illetve 2016-tól a mai napig Pocsaly Zoltán polgármester mellett tanácsadó is. Utóbbi minőségében az első periódusban feladata volt a kapcsolattartás a fiatalokkal, a másodikban pedig a helyi tanács pályázatainak nyomon követése, kapcsolattartás a pályázati tanácsadókkal és az esetlegesen szükséges iratok pótlása.

Civil szervezetekben is tevékenykedett. Részt vett a Vidéki Ifjúsági Szövetség (Vidifisz) megalapításában, melynek a Margittai Ifjak Köre (MIK) az egyik erős pillére. Ennek alapító elnöke volt, ma már tiszteletbeli elnöke, mivel átadta a tisztséget a nála fiatalabb Demián Zsoltnak. A munkát nem adta át teljes egészében, hiszen mind a mai napig besegít. A MIK-hez fűződik a karácsonyi kórustalálkozó, a Mikulás-akció és szociális segítő programok kezdeményezése, Botos Sándor ezeknek főszervezője volt. Szociális partnerszervezetekkel, a Vidifisszel vagy egyházakkal közösen is szerveztek programokat. A segítés mellett ezeknek a hozadéka az volt, hogy összetartották a fiatalságot, és a résztvevők megtanulták, hogy adni legalább olyan öröm, mint kapni. A fiatalok adományokból, saját kétkezi munkájukkal felújították az RMDSZ-székház pincéjét, azóta székházként, összejövetelek helyszíneként használják.

Civil szervezeti munkájának köszönhetően ismerkedett meg Botos Sándor élete párjával, Kocsis Júlia református lelkipásztorral, és 2012-ben házasságot kötöttek. Mivel a tiszteletes asszony Vedresábrányban szolgál, ezért az ottani parókiára költöztek. Az egyházközségnek is van egy civil szervezete, s Botos Sándor annak munkájában is hasznosíthatja tapasztalatait.

2019.06.30
Galéria
Botos Sándor
Tesztvizsga közben
Feleségével és vedresábrányi fiatalokkal
Nőnapon virággal köszöntötte a hölgyeket
A tavalyi adventi kórustalálkozó karvezetőivel