Úrnapja, bérmálások, templombúcsúk, szentségimádás

Úrnapja a székesegyházban

Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön a katolikus egyház az Úr testének és vérének ünnepét, ismertebb nevén Úrnapját üli. 2019. június 20-án, csütörtökön 18 órakor Böcskei László megyés püspök a helyi hagyomány szerint a város papjaival és híveivel közösen ünnepi szentmisét mutat be a székesegyházban. A szentmise szónoka dr. Kovács F. Zsolt irodaigazgató lesz. A szentmisét követően kerül sor az úrnapi körmenetre, amit a püspöki palota kertjében zajló munkálatokra való tekintettel, rendhagyó módon a székesegyházban tartanak majd meg. Ezen a napon a város lakói együtt imádkoznak közösségeink megerősödéséért, ezért a többi templomban elmaradnak a délutáni szentmisék.

Bérmálások Nagyváradon

Június 23-án, vasárnap Böcskei László megyés püspök folytatja a bérmálásokat a nagyváradi egyházmegyében:

– a 10 órakor kezdődő szentmisén a főpásztor 7 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét a nagyváradi Szent József plébániatemplomban. Felkészítésüket Bărbuț Péter-plébános végezte.

16 órakor a nagyváradi Szent Katalin-telepi plébániatemplomban 7 fiatal és 4 felnőtt részesül a keresztény nagykorúság szentségében. Felkészítésüket Vass Csaba CM plébános végezte.

Templombúcsúk az egyházmegyében

Június 23-án, vasárnap a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye alábbi településein tartanak templombúcsút: Szalárdon 12 órakor Májernyik Mihály szentjobbi apát-plébános; Tenkén 12 órakor Szűcs Attila bihardiószegi plébános; Szilágyszentkirályon 13 órakor Nagy Jácint kárásztelki plébános.

Szentségimádás Almásfegyverneken és Magyarcsékén

Június negyedik vasárnapján, 23-án Almásfegyverneken és Magyarcsékén lesz a híveknek lehetőségük az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.

2019.06.17