Láttamozzák az életjáradéki igazolványokat

Március 1. és augusztus 31-e között láttamozzák a mezőgazdasági életjáradékra jogosultak igazolványait, tájékoztatott a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) Bihar megyei kirendeltsége.

Az igazolványokat személyesen vagy megbízott útján is láttamoztathatják az érintettek az APIA megyei székhelyén (Nagyvárad, Matei Corvin utca 1. szám). Az igénylőnek vagy megbízottjának ki kell töltenie egy típusnyomtatványt, emellett a következő iratokra van szüksége: az igénylő személyi igazolványa, az életjáradéki igazolvány, az árendaszerződés, esetenként banki okirat, esetenként a rokkantsági igazolás. A megbízottnak saját személyi igazolványát, annak másolatát, a felhatalmazást és annak másolatát is be kell mutatnia. Szükséges még az árendaszerződés(ek) másolata, illetve az életjáradék kedvezményezettjének bankszámlakivonata bármelyik romániai banktól, lejes számláról. Az eredeti dokumentumok alapján a kifizetési ügynökség munkatársa ellenőrzi a benyújtott másolatokat, az eredeti iratokat visszaadják.

Ha az életjáradék kedvezményezettje elhunyt, az örökösök csak akkor kaphatják meg a járadékot, ha 2018. augusztus 31-éig benyújtják az ügynökséghez az elhunyt életjáradéki igazolványát, a halotti bizonyítványt, az örökösi státuszt igazoló iratot és az örökös személyi igazolványát (utóbbi két irat eredetije és másolata is szükséges). Több örökös esetén be kell mutatni a többiek közjegyző előtt tett nyilatkozatát arról, hogy beleegyeznek abba, hogy egyikük felvegye a járadékot.

A 2017-re járó életjáradékot egy részletben fizetik ki, legkésőbb folyó év november 30-áig.

A kifizetési ügynökség nyomatékosan felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy mindenkinek kiküldik postán az értesítést arról, mikor kell megjelenniük láttamozásra, hogy elkerüljék a sorban állást. Ha alapos ok miatt mégsem tudnak megjelenni a megjelölt időpontban, augusztus 31-éig láttamoztathatnak, de az ügyintézés során a hivatalban azokkal foglalkoznak majd előbb, akiket aznapra jegyeztek elő, szögezte le Florian Pavel, az APIA megyei vezetője.

2018.03.02
Galéria
A kifizetési ügynökség nagyváradi székháza a Püspöki úton